KODA-afgift til salme-forfattere forsvinder

Kirkeminister Bertel Haarder vil fjerne den afgift, som folkekirken de seneste ti år frivilligt har betalt til forfattere og komponister af nye salmer, der synges i kirken.Kirken er ligesom børnehaver og plejehjem fritaget for at betale den såkaldte KODA-afgift, der går til forfattere og komponister, hver gang deres værker bruges i en offentlig forsamling.
Men de sidste ti år har folkekirken alligevel betalt for at bruge nyere salmer, hver gang de synges i kirkerne. Denne ordning vil kirkeministeren nu have stoppet som et led i en generel reform af folkekirkens økonomi.
Tore