Lightergas dræber

– Forbyd salg af lightergas til børnDe seneste uger er flere unge blevet skadet og en dreng er død efter at have sniffet lightergas. Derfor må salg af ligthergas til unge under 18 år forbydes.Det mener i hvert fald Kristendemokraternes Tove Videbæk, der ved samme lejlighed vil hæve den nuværende aldersgrænse på køb af tobak og alkohol fra 16 til 18 år. Hun henviser til, at flere butikker på eget initiativ har valgt at stoppe salget af lightergas til unge under 18.
– Med billederne af de skadede børn på nethinden og oplysningerne om, hvor skadeligt det er at sniffe lightergas, har vi nu en gylden anledning. Mit forslag til regeringen er: flyt aldersgrænsen til 18 år for tobak og alkohol og tag så lightergas med i købet, så børn og unge ikke lovligt kan købe stoffer, der både ødelægger deres egen hjerne og deres eget liv – inden det rigtigt er begyndt, siger Tove Videbæk.
– Tore