Den nøgne sandhed?

Bjørn Nørgaards illustrationer til Bibelen er overvejende kendetegnet ved nøgenhedBjørn Nørgaard har nok flyttet sig, siden han som ung kunstner vakte opsigt med sine „happenings“, men provokere kan han stadig.Bjørn Nørgaard (f. 1947) kom ind fra den yderste venstrefløj, da han i protest mod Vietnam-krigen blev landskendt med Hesteofringen i 1970. Indenfor de senere år er han blevet berømmet for Dronningens gobeliner (hængt op 2000) og alteret i Knebel kirke (taget i brug 2001).
Han er stadig en politisk bevidst kunstner, men anerkender nu også den kristne tradition og kalder sig selv en „håbefuld tvivler“; det, han håber, er fx, at „vanens og tidens og rutinens slør rives fra vore øjne, og Kristi store evige smukke budskab står levende for os.“
At få sløret „revet fra vore øjne“ har sikkert været et mål med hans illustrationer til Bibelen; målet er i alle fald ikke umiddelbart at få levendegjort Kristi „smukke budskab“.
I Bjørn Nørgaards æstetik er det nemlig ikke skønheden, der er det mest fremherskende. Han ønsker vist snarere at udfordre os til at få øje på og værdsætte skønheden ved at vise os noget, der er grimt, grumt eller plumpt.
Den bibelske åbenbaringshistorie er en historie fuld af gru; men det er også en historie, der skal fortælle os og overbevise os om sandheden – og måske er det det, der har spøgt, da kunstneren gik i gang med opgaven: At illustrere den nøgne sandhed om mennesket og om mennesket over os alle, Jesus.

Jesus forhøres – Et eksempel på en Nørgaard-illustration

Men sandheden behøver ikke altid være nøgen – eller som hos Nørgaard: afklædt, afpillet, „skåret helt ind til benet“. Med sit bidrag til denne bog slipper han bestemt ikke af med sit provo-image.
Hans illustrationer i den nye udgave af Bibelen genfortalt af Anna Sophie Seidelin har som „bund“ dokumenter i form af fotos og tekster; henover disse er der felter i pink, gul og guldfarve og forholdvis primitive stregtegninger med selve illustrationens motiv.
Man bliver imidlertid træt af at kikke på disse kontraststærke og betydningstunge – og efter min mening grimme – illustrationer. Det var næppe meningen.

Bibelen genfortalt af Anna Sophie Seidelin og illustreret af Bjørn Nørgaard • 452 sider • 299 kr. • Aschehoug