Påskens mysterium (2) Fortsat fra sidste uge…

Det store påskeproblem er ikke: Kan vi ad historisk-videnskabelig vej bevise Jesu opstandelse? – det store problem er tværtimod: Hvorledes kan jeg selv fyldes af det nye uforkrænkelige liv, der brød frem af Graven Påskemorgen?

Carl Skovgaard-Petersen:
Præst og teolog
1866-1955

Thi den eneste måde, hvorpå jeg kan få vished om det liv, er selv at få dette nye liv ind i mit eget liv. Det er ikke ved beviser og logiske slutningsrækker, men simpelthen ved at eje det, at jeg får vished om Jesu opstandelseskraft.

Verden siger: „Giv mig først vished, så skal jeg tro.“ Evangeliet siger: „Tro først, så skal du få vished.“ Thi vished kommer kun i samme grad, som det nye liv i Gud rører sig i os.
På dette punkt er Guds evangelium ubøjeligt som flint; jeg mener, her går det ikke mennesker i møde; her slår det ikke af og giver efter; her står det på sit: kun ved at åbne sig for opstandelseslivet, får man vished om, at der er et sådant liv, og vished om, at det liv har sin kilde i det store påskeunder: Jesu opstandelse fra de døde.
Og hvordan åbner man sig da for dette uforkrænkelige livs kraft? Ganske simpelt ved at møde det enfoldige evangeliums budskab om synd og nåde med et sanddru hjerte. Der er ikke anden vej, men den er også sikker nok. Lad et af synd og skyld, død og dom forpint Menneskehjerte redelig møde det gamle budskab om Guds tilgivende kærlighed i Jesus Kristus, så sluttes strømmen (livsstrømmen fra Gud til os); og så – ja, så siger jeg ikke, at man er ude over al famlen; men så er der tændt en gnist i mørket; der er kommet en ny livets hemmelighed ind i ens liv, som ved daglig pleje for Guds ansigt indebærer uendelige muligheder, og som peger langt ud over død og grav.
Og når dette indre, personlige Liv i Gud møder englens budskab: „Han er ikke her, han er opstanden!“ da fødes påsketroen – for da ejer man påskelivet.

Carl Skovgaard-Petersen (1866-1955) var forstander for Dansk Bibelskole, nu Religionspædagogisk Center, leder af Kolonien Filadelfia og domprovst i Roskilde. I en årrække var han formand for Det Danske Bibelselskab og medvirkede selv i oversættelse af Bibelen.
Med sit konservative bibelsyn virkede Carl Skovgaard-Petersen som bibelfortolker og forkynder i hele Danmark.
Carl Skovgaard-Petersen havde et omfattende forfatterskab med opbyggelige kristne bøger og om kirkelig kunst.
Fra Carl Skovgaard-Pedersens bog „Mens det er dag“ udgivet i 1934 af O. Lohse.