Kirken flytter sydpå

Den kristne kirke er ikke længere kun ”de hvides religion” Kirken vokser voldsomt på den sydlige halvkugle. Samtidig får den et andet præg.

Ifølge den amerikanske professor Philip Jenkins flytter den kristne kirke sydpå og østpå.

Det var hovedbudskabet, da professor Philip Jenkins fra USA i denne uge besøgte de teologiske fakulteter i København og Århus.
Philip Jenkins er en af de førende forskere i nutidig kristendom, og hans teorier og forskningsresultater har stor betydning for, hvordan kristne kirker tilrettelægger mission i den tredje verden.
Én af Jenkins provokerende påstande er, at Europa som kristent kontinent meget snart vil blive overhalet af kontinenterne på den sydlige halvkugle. I 2050 vil der være cirka tre milliarder kristne i verden, og kun mellem en femtedel og en sjettedel vil være hvide, forudser han. Og udviklingen er allerede nu til at få øje på.
– Sidste år blev der døbt flere i den katolske kirke på Filippinerne end i gamle katolske lande som Frankrig, Spanien, Italien og Polen til sammen, fortæller han.

Fremgang i Afrika

Også i Kina vokser de kristne kirker i takt med den voldsomme økonomiske udvikling. Og i Nigeria er kirken på bare 100 år vokset fra en procent af befolkningen til 45 procent. I samme periode er islam gået tilsvarende tilbage, så der nu er lige mange kristne og muslimer i Nigeria.
– Muslimerne er skræmte, for de må forudse, at deres børnebørn måske vil være kristne, siger Jenkins.
Selv om det lyder som en generel fremgang for kristendommen, så afviser Philip Jenkins at tale om, at kristendommen vokser overalt.
– I 2050 vil der formentlig være den samme andel af verdens befolkning, der er kristne, som der var i år 1900, men de vil være fordelt væsentlig anderledes.
– De sidste 100 år har Afrika været hovedmålet for vestlige missionærer, og påvirkningen er ikke gået ubemærket hen.
Med et glimt i øjet truede en afrikansk ærkebiskop for nylig med at strejke, fordi han havde alt for travlt. Han brugte en stor del af sin tid på at indvie nye kirker. Når han var ude til en kirkeindvielse, kom der ofte nogen og spurgte: ”Når du nu er her i området, vil du så ikke indvi et par kirker mere?” fortæller Jenkins.

Bibelen den første bog

Mange hævder en sammenhæng mellem lav velstand og fremgang for kristendom, men Jenkins tvivler på den teori.
– Eksperterne i sekularisering siger, at hvis et samfund når et vist velfærdsniveau, så falder religionerne væk. Problemet ved den teori er, at den ikke passer på USA, som har et højt velfærdsniveau, påpeger han.
– Hvis du ser på et kort over megakirkerne i USA, vil du opdage, at de ligger i områder med en høj grad af velstand. Jeg tror ikke, at højere velstand i Afrika vil betyde mindre religion. Europa er et eksempel på, at sekularisering følger med velstand, men USA er eksempel på det modsatte.
Jenkins begrunder i stedet fremgangen med afrikanernes tilgang til Bibelen:
– For mange afrikanere har Bibelen været deres første bog. Når man opdager læsningens forunderlige verden, vil det første, man læser, virke særlig stærkt. For mange afrikanere er Bibelen den eneste bog, de har læst i, forklarer han.
– I Asien og Afrika læser de Gamle Testamente, fordi det taler til dem. Der er en meget stærk fornemmelse af, at Gamle Testamente handler om Afrika. En kendt afrikansk teolog og feminist siger: ”Hvis du mister din fornemmelse for Gamle Testamente, bør du se efter, om du har mistet din afrikanskhed,” citerer han.

Forstår Bibelen bedre

Men det handler også om at de bibelske beretninger relaterer til en hverdag, som afrikanerne er fortrolige med, siger Jenkins. Slægstavlerne, ordsprogene, lignelserne og dæmonuddrivelserne siger afrikanerne langt mere end vestlige kristne, forklarer Jenkins. – Når Bibelen taler om blodofre, ved de præcis, hvad det drejer sig om. Det er normalt at ofre en hane inden en begivenhed. En katolsk biskop fra Sydafrika foreslog, at man kunne indlede gudstjenesten med at ofre en hane, for at afrikanerne skulle føle sig mere hjemme. Det makabre forslag kom frem på en konference i Tyskland, hvor Philip Jenkins var taler:
– Det mest bekymrende var, at tyskerne var mindre bekymrede for religionsblanderiet, end for dyremishandling…
– Vestens kirker anklager Afrika for at blande kristendom med hedenskab, mens afrikanske kirker anklager Vesten for at blande kristendom med verdslighed.
Ole Larsen/KP