Nyt håb for John

Ung kristen flygtning fra Syrien får måske alligevel lov at blive i Danmark.Flygtningenævnet har besluttet at genoptage Johns sag. Der er fremkommet nye oplysninger i sagen, og på den baggrund har nævnet fundet begrundet anledning til at behandle sagen igen.

En glad John har fået en ny chance for at blive i Danmark

Sagen afgøres endeligt onsdag d. 31. maj i Flygtningenævnet.
Udfordringen har flere gange skrevet om Saria Barad, kaldet John, som forlod den muslimske tro for at blive kristen og lod sig døbe, efter at han allerede havde ridset et kors på sin krop for at tilkendegive, at han ønsker at tilhøre Jesus Kristus resten af livet.

Stor dansk
støtte til John

John har ikke længere kontakt med sin familie, efter at han er konverteret til kristendommen.
I lang tid har han stået overfor – efter en udvisningsdom – at skulle sendes til Syrien, som han ikke tidligere har boet i. Men Syrien var valgt, fordi forældrene stammer fra Syrien. Mange har kæmpet for at hjælpe John til en ny tilværelse i Danmark, og nu ser det ud til, at kampen ikke har været forgæves.
John befinder sig i et forfærdeligt dilemma, dels fordi han risikerer fængsel og tortur, hvis han udvises, fordi hans familie tilhører Det Islamiske Broderskab, dels fordi han risikerer æresdrab, fordi han er konverteret til kristendommen.
Det Islamiske Broderskab er en så yderliggående retning inden for islam, at den bliver betragtet som uønsket i mange muslimske lande, fordi bevægelsen med ekstrem fanatisme vil gennemtvinge og praktisere Sharia-loven.
Ved indrejse til Syrien er medlemmer af Det Islamiske Broderskab og deres børn undertiden blevet mødt med langvarige frihedsberøvelser, og tortur.

Umuligt at konvertere
til kristendommen

Ifølge syrisk lovgivning er det juridisk set slet ikke muligt at konvertere fra islam til kristendom. Der vil derfor ikke være nogen retsmæssig beskyttelse af konvertitter, og John kan være temmelig ilde stedt ved en udvisning til Syrien.
Johns sag er blevet kendt i offentligheden og har fået en helt utrolig bred folkelig opbakning. I løbet af 14 dage sidste år appellerede 315 præster, provster og biskopper til regeringen om at lade John få opholdstilladelse.
Desuden gik hele Nordsjællands Efterskole, hvor John er elev, i aktion for deres kammerat. Siden er det strømmet ind med underskrifter fra hele landet, og underskriftindsamlingen har for længst passeret 10.000 underskrifter.

Begrundet håb for asyl

Der er nu begrundet forhåbning om, at John kan få opholdstilladelse. Ifølge konventionen giver både politisk og religiøs forfølgelse grundlag for asyl.
Desuden er det også til Johns fordel, at han i meget lang tid har været i udsendelsesposition, og at han bl.a. gennem to års ophold på Nordsjællands Efterskole allerede er godt integreret i det danske samfund og har fået et stort netværk.