Konference om nyt liv i kirkerne

Arkitekter, embedsmænd og repræsentanter for kirken til møde om kirkernes fremtid. Center for Idræt og Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole og Kirkefondet holder konference på Charlottenborg i København 1. juni.

Biskop Erik Norman Svendsen holder oplæg

Hvordan kan kirkerummet udvides til at danne ramme om nye fællesskaber?
Dét spørgsmål er emnet for en ny konference i København.
– Indenfor en årrække bliver det sandsynligvis nødvendigt at lukke eller konvertere enkelte kirker til nye formål.
Derfor er det relevant dels at diskutere rammerne for, hvilke nye indholdsmæssige funktioner vi kan forestille os i kirkerummet, dels hvordan det rent arkitektonisk kan gøres i samspil med det eksisterende bygningsværk, hedder det i indbydelsen til konferencen.

Eksempler fra udlandet

Nanna Lüders synger salmer i ny fortolkning

På konferencen vises eksempler på, hvordan kirkebygninger i Holland, Skotland, Tyskland, Østrig, Danmark og England er konverteret til helt nye formål: Boliger, idrætssale, diskoteker, kontorer, butikker og fitness.
Spørgsmålet er, om også danske kirker skal udvide deres brugsmuligheder?
Blandt oplægsholderne er biskop Erik Norman Svendsen, Matthew Lloyd Architects fra London, generalsekretær i Kirkefondet Kaj Bollmann og arkitekt René Kural fra Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole.
Sangerinden Nanna vil fremføre salmer i ny fortolkning.

Vision om
idékonkurrence

Konferencedeltagere indbefatter repræsentanter fra kirkesamfundet, arkitektstanden og institutioner som Kirkeministeriet, Nationalmuseet og Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Visionen er, at konferencen vil munde ud i en idékonkurrence om konvertering af en kirkebygning i København til nye eller flere formål.
– Tore