Fra medicinbranchen til Skandinavisk Børnemission

Efter i 30 år at have haft topposter i erhvervslivet, prioriterer Skandinavisk Børnemissions nye formand nu det kristne arbejde.Aksel Sørensen afløser tidl. direktør Mogens Larsen, der går af på grund af alder, men fortsætter lidt endnu som formand for den internationale bestyrelse i Sverige.
Aksel Sørensen er 62 år, han er gift med Inger Lis på 39. år, og de har fire børn og syv børnebørn.
Aksel Sørensens professionelle karriere er igennem de sidste 30 år foregået i den internationale lægemiddelindustri. De fleste af disse år har han bestridt poster som administrerende direktør.

Opbyggede amternes
medicin-indkøb

Fra 1990-1994 afbrød han midlertidigt dette forløb for at varetage en stilling som administrerende direktør for Amgros I/S – det fælles-amtskommunale medicinindkøbsselskab.
– Det var en speciel udfordring, hvor mit ansvar var at etablere selskabet, bygge organisationen op, skabe forretningsgrundlaget og realisere de økonomiske mål, fortæller Aksel Sørensen.
Projektet lykkedes til overmål, hvorefter han returnerede til lægemiddelindustrien.

Koncerndirektør
Fra 1999-2004 var han koncerndirektør i Nycomed Gruppen, hvor han havde ansvaret for koncernens internationale produkt in-licentiering – altså at skaffe licenser hjem.
Han fratrådte denne stilling efter eget ønske ved sin 60 års fødselsdag. Og det var samtidig et farvel til stillinger på topplan.

Prioriterer anderledes

– Jeg ønsker nu at prioritere min tid anderledes: familien, menigheden og opgaver som f.eks. bestyrelsesarbejdet i Skandinavisk Børnemission og Forlaget Scandinavia. Endvidere er jeg fortsat aktiv i lægemiddelindustrien som bestyrelsesmedlem i et par virksomheder, fortæller han.
– Jeg er privilegeret ved at kunne se tilbage på mit professionelle virke med tilfredshed. De opgaver, jeg har påtaget mig igennem de mange år, er lykkedes. Den stærke resultatorientering, der altid har domineret mit virke, tror jeg har været en vigtig faktor. Det er noget, jeg forsøger at videreføre i mit virke som bestyrelsesformand for Skandinavisk Børnemission.

Aktivt med i
menighedslivet

– Vort menighedsliv har igennem årene været omskifteligt som følge af flytninger rundt i landet. Fra oprindelig at være ”født” ind i Apostolsk Kirke har vi siden oplevet at være menighedsmedlemmer i Missionsforbundet, Pinsekirken og Folkekirken. Således har vi siden vor sidste tilbageflytning til København i 1998 været aktive medlemmer i Fredens/Nazareth’s menighedsfællesskab på Østerbro.
Det er skønt at kunne konstatere, at ”Guds menighed” er en mangfoldighed af kirkesamfund, og at det ikke er afgørende, hvilket navn der står på kirkedørens skilt. Hvad der virkelig har afgørende betydning, er en bibeltro og åndsinspireret forkyndelse kombineret med et godt, varmt og opbyggende fællesskab, konkluderer Aksel Sørensen.
– Jeg håber bl.a. med mine ledelsesmæssige erfaringer at kunne styrke Skandinavisk Børnemission, så arbejdet med at bringe mange former for hjælp til mennesker i nød vil kunne styrkes fremover. Jeg har i mange år haft stor respekt og beundring for Skandinavisk Børnemissions arbejde i Filippinerne og Ukraine og glæder mig til at øge mit engagement i dette missionsarbejde.
Henri