Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt over alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensaen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev
– Hvordan kommer jeg fri?
Kære Orla Lindskov
Jeg er kvinde, og er gået igennem en meget svær tid med den ene sygdom, der har afløst den anden. Det har været en hård prøvelse i sig selv. Men dertil kommer så også, at jeg har været ude for hårde belastninger på mit arbejde og i min familie. Jeg har virkeligt følt, at et onde sjældent kommer alene. Det er svært at se en mening i, at det lige skulle ramme mig nu. Jeg var ellers kommet til et tidspunkt i mit liv, hvor alt så ud til at gå godt, og tingene lykkedes for mig. Men pludselig kommer så alt det her.
Jeg tænker meget på, hvordan jeg skal komme fri af alle disse plager. Jeg har søgt hjælp mange forskellige steder. Men det har ikke rigtig ført til noget. Positivt er det dog, at jeg er begyndt at læse meget i Bibelen. Det gjorde jeg sjældent før. Jeg beder også meget. Det er, som om det giver mig en indre ro og fred. Jeg føler, at den svære tid har skabt tro i mig.
Jeg har også søgt hjælp hos venner og bekendte. Jeg har følt et vældigt behov for ikke at være alene med mine problemer. Jeg har nok været lidt for påtrængende. De har taget det pænt. Men de har nok haft besvær med at sætte sig ind i min situation, selv om de har prøvet. Kan du se et perspektiv i det, jeg går igennem, som har med kristendommen og troen at gøre?
Jeg hører gerne fra dig i Brevkassen.
Mvh.
K.K.

Svar
Troen vokser ofte i svære tider
Ja, jeg kan se et perspektiv i det, du skriver, som har med kristendommen og troen at gøre. Du er også selv inde på det, når du skriver, at den svære tid har skabt tro i dig. Hvornår skabes nemlig troen i os?
Det kan der nok ikke gives noget én-tydigt svar på. Men mange har oplevet, at troen blev skabt eller voksede i de hårde tider, når vi ikke anede vores levende råd, og der ikke så ud til at være nogen udvej. Kong David skrev engang, det kan du læse i Salme 18, vers 5: – ”Dødens bånd omgav mig. Undergangens floder slog mig med rædsel. Dødsrigets bånd snørede sig om mig.” – Men så skriver David videre: ”I min nød råbte jeg til Herren, – Jeg råbte til min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører. Han sænkede himlen og steg ned.”
Troen råber til Gud i prøvelsernes tider. Det er også ofte i prøvelsernes tider, at Gud frembringer åndelig vækst og indsigt i os. Det er i prøvelsernes tider, at Gud viser sig for os som den, der kan og vil udfri os. Som vores sande hjælper. Man kan næsten sige, at Gud venter på at vise sin guddommelige kraft i vores liv. Hold derfor fast i, at Herrens styrke kan manifestere sig på en sådan måde i dit liv, at du genvinder og beholder din styrke og endda måske mere til. Det er før set.
Engang sagde en kvinde til Jesus: – ”Saligt er det moderliv, der bar dig, de bryster, du diede.”
”Javist,” svarede Jesus, men så tilføjede han: – ”Salige er de, som hører Guds ord og tror det.”
Hvorfor? – jo, det er først og fremmest ved at høre Guds ord, at troen kommer, og troen bringer Guds kraft og helbredelse til den syge i Jesus Kristus. Denne tro kan tit være troen hos de pårørende eller menighedens tro, for den syge kan have svært ved at tro på egen helbredelse. Den syge bliver ofte for sammengroet med sin sygdom.
Det kan godt være, at Gud i sin plan for dit evige liv har tilladt, at der er kommet noget ind i dit liv, som er ubehageligt, som får dig til at føle dig svag. Men det kan jo positivt betyde, at Gud vil vise dig din egen svaghed, for at du ligesom David skal råbe på ham og blive fyldt af hans styrke.
Vores menneskelige natur fører os nemlig ofte på vildspor og får os til først at søge hjælp hos os selv og hos andre mennesker. Os selv og andre mennesker kan være gode nok til at hjælpe.
Men vi skal blot altid huske først at søge hjælp hos Gud og overgive vores anliggende til ham.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev
– Min salvedug virker ikke
Kære Orla Lindskov
Jeg har skrevet til dig før, hvor du har sendt en salvedug til mig. Nu læser jeg i Udfordringen, at man gerne må sende den tilbage, så du kan bede over den igen. Det vil jeg meget gerne have at du gør med min, for jeg føler slet ikke, den har hjulpet. Snarere tvært imod. Her i vinter har jeg nemlig både haft lungebetændelse og bronchitis, samt meget ondt i min dårlige ryg og arm. Desuden har jeg haft meget svingende humør.
Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville forklare i Udfordringen, hvorfor jeg oplever dette. Er det Gud eller den Onde, der angriber mig?
Jeg troede jo, at jeg skulle få det bedre; men måske går der bare længere tid med mig?
Forklaring udbedes, og på forhånd tak for forbøn.
Kærlig hilsen
Hanne

Svar
Vær udholdende i bøn
Kære Hanne
Jeg er glad for, at du sender din salvedug tilbage, så jeg kan salve den og bede over den igen. Det viser jo, at du på trods af al din modgang denne vinter har bevaret troen på og håbet om helbredelse. I Bibelen opfordres vi jo til at være udholdende i bønnen. Det gælder også i forbønnen.
Jeg vil gerne her nævne nogle generelle forhold, som gælder alle:
Jeg har lagt mærke til, at når man ved bøn har lagt byrderne fra sig over på Jesus Kristus, så ser man efter et stykke tid alting klarere. Men denne overgivelses-bøn kan godt tage tid. Tvivl, angst og frygt angriber nemlig og prøver på at forgifte sindet og kroppen og prøver derved på at tiltrække ulykke og sygdom. Men da er det, at vi skal holde ud i bønnen, for før det gode kommer til os fra Gud, kan der godt komme en periode, hvor alting synes at gå galt. Det er det fænomen, jeg plejer at kalde: – ”Mørket før daggry.” – Så er det, vi skal takke og lovprise ligesom kong Josafat og sige tak for at vi er reddet og helbredt, selv om vi er omringet af fjender. Fjenderne kan godt være sygdom. Beretningen om Josafat kan vi læse i det gamle Testamente i 2. Krønikebog kap. 20, vers 22 især.
Åndelighed i kristen betydning er i høj grad at lade Gud bære vores byrder og udkæmpe vores slag. Akkurat som Josafat gjorde. Det er en vidunderlig medicin, som har den virkning, at den får vores kroppes organer til at fungere mere hensigtsmæssigt.
Venlig hilsen Orla Lindskov

Min oplevelse
– Jeg er rask igen
Kære Orla Lindskov!
Tak for salvedugen, som du igen har bedt over og salvet på ny. Jeg takker min Far i himmelen og min frelser Jesus, fordi de har gået med mig på vejen under min sygdom, og fordi jeg igen er blevet rask, og jeg takker dig, fordi du har hjulpet mig ved at salve salvedugen og ved at bede for mig.
Tak for din tjeneste, Orla, du hjælper mange mennesker ved at adlyde Gud og ved at gå den vej, han viser dig.
Kærlig hilsen
E.V., Randers

Min oplevelse
– Jeg har det bedre og bedre
Kære Orla Lindskov!
Først og fremmest tak for din forbøn og tak for salvedugen, som du sendte mig. Jeg har det bedre og bedre. Det er sådan, at folk siger: ”Nej, hvor ser du godt ud. Du har det da meget bedre.”
Selv er jeg blevet mere glad, for jeg føler, at Gud har hørt din bøn og måske også min daglige lille bøn. Det er bare næsten ikke til at fatte! Mange tak!
Vil du godt bede over min salvedug igen?
Kærlige hilsner
B.N., Jylland