Tove Videbæk ny landsformand for danske hospicer

Kristendemokraternes erfarne politiker og EU-parlamentariker valgt til ny formand for sammenslutningen af hospicer i Danmark.Landsforeningen Hospice Forum Danmark valgte lørdag ny formand.

Tove Videbæk er nu landsformand for hospicerne

Det skete på en ekstraordinær generalforsamling i Odense.
Valget faldt på fhv. medlem af Folketinget, direktør Tove Videbæk. Hun afløser virksomhedsrådgiver Ole Bang, som trådte tilbage på generalforsamlingen tidligere på måneden. Tove Videbæk var opstillet af en enig bestyrelse og blev valgt uden modkandidater.

Et engageret menneske

Tove Videbæk har igennem mange år været aktivt engageret i hospicesagen og omsorgen ved livets afslutning. Hun var således stærkt involveret i etableringen af landsforeningen Hospice Forum Danmark, da denne blev stiftet i 2001 i Odense. Siden har hun fulgt hospice-arbejdet tæt.
Tove Videbæk blev i 1998 valgt til Folketinget for Kristeligt Folkeparti i Skjern-kredsen, Ringkøbing Amt. I de følgende år var hun medlem af Folketingets sundhedsudvalg og formand for Folketingets Socialudvalg.

I Regionsråd Midtjylland

I dag er Tove Videbæk medlem af regionsrådet for Region Midtjylland – det råd, der har sygehus- og hospice-området som en hovedopgave. I regionsrådet – som i det fortsatte landspolitiske arbejde – vil Tove Videbæk bl.a. arbejde for, at reglerne i den nye sundhedslov, som forpligter regionsrådene til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer, bliver fulgt op i konkret handling.
– Tore