Frikirkenetværk åbner for institutioner

FrikirkeNet er et landsdækkende netværk af frikirker.

FrikirkeNets formand Tonny Jacobsen

Nu inviteres også de frikirkelige skoler og institutioner med i netværket. Det blev besluttet på et superdøgn for FrikirkeNets koordinationsgruppe for nylig.
Betingelsen for optagelse i netværket er, at institutionerne har deres bagland i frikirkerne enten ved et repræsentantskab eller ved, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er fra frikirker.
Rent formelt bliver institutionerne medlemmer ved, at der indgås en associeringsaftale. I fastsættelse af medlemsgebyret skelnes mellem statsstøttede og ikke-statsstøttede institutioner. De aktuelle institutioner kan være efterskoler, højskoler, rehabiliteringscentre, medievirksomheder og missionsorganisationer.
Der er knap 100 frikirker med i FrikirkeNet, som blev startet i november 2003 som et netværk mellem frikirker i Danmark for dels at samarbejde og dels at få en samlet stemme overfor pressen. Medlemskirkerne kommer fra hhv. Apostolsk Kirke, Pinsekirkerne, Baptistkirken og en række selvstændige frikirker.
FrikirkeNets formand Tonny Jacobsen er selv forstander for et måske kommende medlem, nemlig Mariager Højskole.
– Tore