Begynd nu

I Danmark og Vesten har vi fået den opfattelse, at vi kan leve som vi vil – og alligevel kalde os kristne.Måske skyldes det, at man mange steder prædiker et tilpasset evangelium. Det ’besværlige’ og udfordrende udelades.
Tilbage har vi et smart og populært ”evangelium light”, men det er udueligt, for det har mistet sin kraft.
Alt det med Gud og Jesus kan vi jo ikke bare sådan vedtage eller forkaste efter, hvad der nu er populært eller flertal for. Sandheden er ikke afhængig af, hvad vej vinden blæser.
Hvis vi læser, hvad Jesus rent faktisk siger i Ny Testamente, og hvad hans efterfølgere holdt fast i – trods forfølgelser – så er det noget helt andet, end det, der for tiden prædikes.
Jesus siger ikke blot ”Tro mig!” som om det var nok at tænke over det i hovedet. Nej, han siger ”Følg mig!” Han siger endda: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.” (Luk 9,23)
Og til alle dem, der taler og synger om, at de elsker Jesus, siger han i Johs. kap. 14, at dem, der elsker ham, er dem, der holder hans bud. De andre snakker bare…
Vi må ændre vores livsstil, når vi møder Jesus. Hvad vi konkret må ændre vil Helligånden vise os, når vi tilbringer tid sammen med Jesus i bøn, ved at læse i Bibelen, ved at lytte til ærlige prædikener, osv. Lytter vi ikke, hører vi det ikke.
Det handler ikke kun om småting som f.eks. ikke at bande eller drikke. ALT må ind i lyset, så det kan blive genoprettet.

Hvorfor er Jesus så kompromisløs?

Fordi han kom ”for at tilintetgøre Djævelens gerninger”. Det gjorde han gennem sin død og opstandelse. Og det gjorde han helt konkret ved at befri plagede for dæmoner, gøre syge raske og tilgive syndere. Og til dem, han hjalp fri sagde han: ”Og synd fra nu ikke mere…” Det handlede ikke blot om, at de nu skulle opføre sig ordentligt. Det handlede om, at de skulle bevare friheden og det nye liv i Ham – og gøre godt omkring sig.
Jesus gør fortsat mennesker fri og raske gennem sin Hellige Ånd. Han tilgiver os fortsat, når vi kommer til ham med vor skyld. Han ønsker at genoprette – og han alene KAN genoprette alt det ødelagte i den enkelte og i samfundet – men det kræver, at vi følger ham og lever efter det, han har sagt. Og det begynder med små ting og de valg, vi dagligt må træffe. Men belønningen er et nyt liv og venskab med Gud selv.