Det er en kamp

At være kristen er at stå i en åndelig kamp. Det fremgår klart af Ny Testamente. Og den, der ikke vil se den åndelige virkelighed i øjnene, risikerer at falde, fordi han ikke tager imod Guds hjælp i tide. Peter skriver, at ”I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer” (1 Peters brev 4,12-19).
Det er helt naturligt. Jesus kom for at binde ”denne verden fyrste” og tilintetgøre den ondes gerninger. Vi vader til dagligt i den ondes ødelæggelser. Ikke blot i krig og sult, men i sygdom, depression, brudte familier og relationer, afhængighed, vold, strid, misbrug, osv.
Vi bliver slået ud af mange ting – og det er ikke mærkeligt, hvis nogen tror, at Gud har glemt dem. Specielt hvis de har hørt et urealistisk og sødladent evangelium om, at livet som kristen er en dans på roser.
Det er det ikke. Det er en kamp. Og du bliver nødt til at tage dine åndelige våben i brug, hvis du skal komme igennem. Først og fremmest BØN. (Se de andre i Efes.brevet 6,13: Sandhed, retfærdighed, frimodighed, troens skjold, frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.)
Nu er der nok nogen, der tænker, at så slemt er det da heller ikke. For de trives egentlig meget godt i denne luksuriøse del af verden, hvor vi tror, vi har alt. Men det er, fordi de ikke er klar over, at de selv er angrebet af åndelig blindhed. (Se hvorfor i Johs. Åb. 3, 14)
Den, der ikke kæmper for sit åndelige liv, men er på skovtur i verden, han synes jo alt er fred og ingen fare – og ved ikke, at han har forvildet sig ind på fjendens mark. Han opdager det måske aldrig, men begynder endda i sin blindhed at bekæmpe sine egne brødre.
Danmark er for øjeblikket dækket af et åndeligt mørke, så det er svært at se sandheden – også for de kristne.
Derfor er det første, vi skal gøre, at bede Gud åbne vores øjne, så vi kan se. Mange oplever i forbindelse med, at de bliver fyldt af Helligånden, at et skel forsvinder fra øjnene, så de forstår. Det er Guds hjælp til os og det har alle brug for. Selv om vi har fået Helligånden i dåben eller på et senere tidspunkt, så har vi alle brug for at bede om mere fylde af sandhedens ånd. Så vil Gud vise os virkeligheden, som Han ser den.