Tværkulturel familielejr

For 6. gang blev der holdt tværkulturel familielejr på Skrødstrup Efterskole i Mariager for alle med udenlandsk baggrund.Efterskolen blev i uge 28 fyldt af 100 deltagere – heriblandt rigeligt med livlige børn. Børnene og teenagererne havde deres eget gennemførte formiddagsprogram ligesom de voksne, der i år blev undervist af Bodil Skjøtt, cand. theol., og Niels Nyman Eriksen, indvandrerpræst på Vesterbro.
Lejren er ledet af Lis og Leif Munksgaard, der til daglig leder Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, som både har voksen-aktiviteter og børne-unge tilbud.
Der er altid flere ansøgere end pladser på lejren, og Leif Munksgaard håber hvert år på at kunne skrabe penge nok: – Almindelig integration koster mange penge, men kristen integration koster flere penge og megen forbøn.