Asylansøgere forkrøbles af den lange ventetid

Sognepræst mener, at vilkårene for afviste irakiske asylansøgere er så dårlige, at menigheden må give dem ekstra støtte.I over et år har menigheden ved Grønnevang Kirke i Hillerød indsamlet penge, så en gruppe irakiske kristne asylansøgere i Sandholmlejren hver måned kan få lidt lommepenge.

Sandholmlejren – en af de lejre, hvor afviste irakiske flygtninge lever et forkrøblet iiv med yderst begrænsede rettigheder

Asylansøgerne har alle fået afslag på asyl i Danmark. Flygtningenævnet mener ikke, at de har krav på beskyttelse i Danmark, men de vil ikke frivilligt rejse tilbage til deres krigshærgede hjemland, da de frygter for deres liv, hvis de kommer tilbage til Irak.

Strandet i det danske asylsystem

Modsat tillader de irakiske myndigheder ikke, at irakiske flygtninge tvinges tilbage. Derfor er en gruppe på omkring 20 kristne irakere i Sandholmlejren strandet i det danske asylsystem.
I alt opholder der sig næsten 600 afviste irakiske asylansøgere i Danmark. Hovedparten af dem er muslimer, mens omkring 100 skønnes at være kristne eller tilhøre andre religiøse minoriteter.
De afviste asylansøgere, der ikke frivilligt vil rejse tilbage, får ikke udbetalt penge til mad, tøj og andre fornødenheder. De kan få tre måltider mad i cafeteriet i Sandholmlejren, og hver 14. dag får de en pakke med sæbe, tandpasta og andre ting til den personlige pleje.

Vores næste

Det er derfor, en gruppe mennesker fra Grønnevang Kirke i august 2005 tog initiativ til at samle penge ind, så man kunne støtte de kristne irakere i Sandholmlejren.
– Selv om de ikke bor i selve sognet, har vi valgt at sige, at de er vores næste i denne sammenhæng, siger sognepræst Thyge Enevoldsen, Grønnevang Kirke.
– Der er brug for ca. 3.200 kroner om måneden, og pengene er stort set kommet ind hver måned. Indsamlingen er også blevet støttet af mennesker fra andre kirker.

Kristne irakere ses
som forrædere

Thyge Enevoldsen foreslår endvidere, at de afviste irakere hurtigst muligt sikres opholdstilladelse i Danmark.
– De skal have mulighed for at få et liv, hvor de kan arbejde og uddanne sig. De skal ikke forkrøbles mere, end de allerede er blevet, siger Thyge Enevoldsen. Nogle af asylansøgerne har opholdt sig i op til fem-seks år i asyllejre rundt omkring i landet.
– Det er rigeligt, og de pågældende kan jo ikke sendes hjem. Jeg har talt med flere muslimer her i området – og spurgt dem, hvordan de ser på de kristne irakeres situation, hvis de vender tilbage efter tre, fire, fem år i Danmark. De svarer samstemmende: Hvis de kristne rejser tilbage, vil man se på dem som forrædere og potentielle spioner, siger Thyge Enevoldsen.
En af de afviste irakere i Sandholmlejren, Zeina Rassam, boede sidste sommer to en halv måned i Bagdad sammen med sin datter. Men på grund af trusler fra ekstremistiske muslimer flygtede hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin mand, og hvor datteren for første gang i fem år så sin far.