Har jeg evigt liv?

»Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har det evige liv, I, som tror på Guds Søns navn.« 1. Joh. 5,13.

Øivind Andersen
Norsk teolog og forfatter (1905-1994)

Guds ord forkynder os ikke blot om Jesus og det evige liv, som Gud har givet os i ham. Det forkynder os også noget, som Gud vil, vi skal vide om dem, der tror på Jesu navn.
De har evigt liv.

Vished om at eje det evige liv opstår ikke umiddelbart i hjertet. Det nytter ikke at gå og vente på følelser og oplevelser. Vished om at eje det evige liv kan vi kun få gennem evangeliet. Vi må lære at se og høre det, Gud siger os.

Det kan se ud, som om de første kristne også havde vanskeligheder med at blive visse på frelsen, ganske som mange har det i dag. Derfor skriver Johannes: »Dette skriver jeg til jer, for at I skal vide.«

Vil vi være sikre på, hvornår toget går, eller om vi er på rette vej, når vi er ude i bil i en ukendt egn, så ser vi efter, hvor der gives oplysninger om det. Vished om at være på ret vej får vi ved at se på vejnummer og vejskilt. Vished om togtider får vi ved at se efter i køreplanen.

Selv om disse billeder halter, er det på samme måde, Gud giver os vished om evigt liv. Han forsikrer, endda med stærke ord, at de, som tror på Guds Søns navn, har evigt liv.

Du ved, om du stoler på Jesu navn, ikke sandt? Hvis du er af sandhed, svarer du, at der ikke er noget i denne verden, du mere ønsker og vil end at sætte din lid til Jesus og hans navn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I så fald tror du på Guds Søns navn, og dermed har du Guds egen forsikring om, at du har evigt liv. Det er denne forsikring, du skal se på og stole på. Det er den, der giver dig tryghed.

Fra Øivind Andersens andagstsbog ”Ved Kilden”.