Skæv ryg rettet op

Da jeg var 6 år, havde jeg polio, og en del af ryggen i venstre side er ikke vokset med, som den skulle, og derved er ryggen blevet skæv. Det giver problemer med vejrtrækningen, luftrøret krummer, og der er for lidt plads til lungerne, derfor får jeg let lungebetændelse. Jeg kan ikke gå ret langt, så skal jeg stoppe op for at få luft.
Mens Hans talte, mærkede jeg, at der skete noget med min ryg – jeg rettede mig op, og vejrtrækningen blev lettere.
Senere bad Inge Berntsen for mig.
Tak for din omsorgsfulde og kærlige bøn – som gjorde mig tryg. Nu går jeg let og ubesværet uden at skulle stoppe op og uden at få åndenød. Nu støvsuger jeg uden at holde pauser. Jeg takker Gud hver dag.
Nu vil jeg også takke jer, fordi I stiller jer til rådighed, og for den måde I formidler Guds kærlighed til mange mennesker, som lider og har det svært. Gud velsigne jer.
Kærlig hilsen fra
Birthe Christiansen
København K

Smerter forsvandt,
fik hvile og fred

Kære Inge og Hans
Endnu engang en tak for jeres dejlige måde at være på og tak for jeres forbøn for mig. Den tro på Gud og hjælpen fra ham, som I formidler, åbenbarer – at Jesus er midt iblandt os – som jeg for længst har åbnet mit hjerte for.
Jeg mærkede en varme og ro og velsignelse, som fyldte mig, samtidig mærkede jeg en vidunderlig lethed i kroppen. Da jeg var nået hjem fra Kirken i Fredensborg. mærkede jeg i kroppen og hovedet, at der var sket en forandring – smerterne var forsvundet, jeg havde fået hvile!
Tak for bladet, hvor jeg kan følge jeres gerning og læse alle de dejlige vidnesbyrd, om det Gud gør…
Kærlig hilsen og på glædelig gensyn
Birthe Olsen
Humlebæk

Se liste over Hans og Inge Berntsens helbredelsesmøder på hjemmesiden: www.udfordringen.dk