Helbreder Gud i dag?

Nicky Gumbel
Engelsk advokat, præst og forfatter

I Markusevangeliets afslutning siger Jesus: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen … og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner … de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske … de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med,” (Markusevangeliet 16,15-20).
Jesus siger: ”Disse tegn skal følge dem, der tror” – det er det samme som dem, ”der tror” på Jesus Kristus, ensbetydende med alle kristne.

Vi finder det samme i Johannesevangeliet. Jesus sagde, i forbindelse med mirakler: ”Den, der tror på mig, han skal også gave de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen,” (Johannesevangeliet 14,12).
Selvfølgelig har ingen udført mirakler af større kvalitet end Jesus, men kvantiteten har været større, siden Jesus gik til Faderen. Han er ikke holdt op med at udføre mirakler, men han bruger nu svage og uperfekte mennesker. Igen er det ”dem, der tror på mig.” Det er dig og mig. Disse befalinger er ikke begrænset noget sted til en speciel kategori af kristne.

Jesus helbredte; han bød sine disciple at gøre det samme, og det gjorde de. I Apostlenes Gerninger ser vi værket, der kommer ud af hans befaling. Disciplene fortsatte med at prædike og undervise, men helbredte også de syge, oprejste døde og uddrev dæmoner. Det er klart i l. Korintherbrev kapitel 12-14, at Paulus ikke troede, at sådanne evner var forbeholdt apostlene. Ligeså siger forfatteren til Hebræerbrevet, at Gud stadfæstede sit budskab med ”tegn og undere og mange slags mægtige gerninger og ved tildeling af Helligånden efter sin vilje,” (Hebræerbrevet 2,4).

Intetsteds i Bibelen står der, at helbredelser var begrænset til en bestemt tidsperiode i historien. Der står tværtimod, at helbredelse er et af tegnene på riget, som Jesus Kristus indviede, og som fortsætter i dag. Vi skal fortsat forvente, at Gud helbreder mirakuløst i dag, som en del af hans riges aktivitet.

Nicky Gumbel er uddannet i jura og teologi. Han var tidligere sagfører, men er i dag præst ved Holy Trinity Brompton, en engelsk statskirke i London. Han er forfatter og bagmand til Alpha-kurset, det kursus i kristendom, som anvendes med stor succes over hele verden. Denne artikel er fra bogen ”Livsvigtige Spørgsmål”, som danner grundlag for Alpha-kurset.