Debat

En bibel man kan stole på
Jeg har med interesse set Ivar Larsens (IL) respons i uge 35. Han overser dog mit ærinde, som jeg nok heller ikke gjorde tilstrækkelig klart. Den almindelige bibellæser kan ikke græsk, men har stadig brug for at kunne stole på sin bibel. Man bør derfor i alle praktiske forhold kunne læse OG analysere sin oversatte bibel, som om Gud har sagt det, der står. Oversætternes opgave må være at sikre dette bedst muligt.
Jeg er godt klar over, at der f.eks. på dansk kan være fyldord, som ikke findes på andre sprog. Men man kan lægge sig så tæt op af teksten som muligt. Når IL i 1.Kor.14,2 om tungetale laver teksten om til flertal opnår den ”gode” kommunikative oversættelse at antyde, at tungetale er noget, som skal foregå i grupper med flere ad gangen… Er det bedre end at bruge ”han” som kønsneutralt ord, hvilket vi vel er vant til? Her er fejlen ubetydelig, men princippet om at være tekstnær er vigtigt.
Eller når IL lader Paulus sige ”jeg KAN ikke tillade…”. Hermed antydes der elementer i Paulus ord, som ikke ligger i teksten. Nemlig at visse forhold gør, at han ikke kan det, han gerne vil. Her stod man sig bedre ved at lade teksten stå, evt. med en fodnote, hvor man f.eks. kunne nævne, at teksten efter fleres mening burde oversættes helt anderledes, nemlig i retning af ”jeg tillader ikke en kvinde at lære, AT hun er manden overlegen”.
IL overser også et par af mine indvendinger. Det siges ofte, man skal oversætte, som modtageren ville have forstået teksten. Men det er muligt, at (mange af) de første kristne (mis)forstod Paulus’ ord som ”det er ikke tilladt for en kvinde…” i stedet for ”JEG tillader ikke…” Hvordan vil en kommunikativ oversættelse løse dette problem?
IL skriver også ret skråsikkert, at Paulus’ ord handler om ”en autoritativ lærertjeneste”. Men der er intet i teksten, eller andetsteds i Skriften, som siger dette. En tekstnær oversættelse tager ideelt set ikke stilling teologisk. Den oversætter bare det, der står. Men en kommunikativ bliver let farvet af oversætterens teologi. Hvordan løser man det problem?
Det er klart, at man ikke kan få enhver association og konnotation med, selvom IL og andre oversættere gør en stor indsats. Men skal Guds Ord oversættes udfra samme principper som andre tekster? Eller er man af respekt for det autoritative ikke nødt til at lægge sig langt tættere op af grundteksten mht. ordvalg, bøjningsformer mv.? Det er mit udgangspunkt.
Jesper Veiby
Fuglsøvej 39
8240 Risskov

Ytringsfriheden nægtet i Århus
Mere end én gang er det israelske flag blevet afbrændt i Århus ved demonstrationer mod Israel, dels på Rådhuspladsen og dels foran Domkirken.
Men Moses Hansen måtte ikke vise det israelske flag ved sin demonstration på Lilletorv i Århus 27. – 29. juli.
”Der er så få kristne ledere, som tør sige: Vi står ved Israel, men det vil jeg til min dødsdag gøre”, siger Moses Hansen til Århus Stiftstidende 27/7.
Ja, hvor er de, alle de kristne ledere, som i samlet flok med byens biskop i spidsen skulle protestere mod, at det israelske flag ikke måtte vises i Århus?
Hvorfor mon Martin Luther King sagde: ”Problemet er ikke ondskabens brutalitet, men de gode kræfters fejhed og tavshed”?
Hvis de gode kræfter i Danmark, inklusive kristne og politiske ledere, tier, når ytringsfriheden knægtes, er det ikke blot fejt, men forræderisk.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C

Hvordan skal de opdrages
93% af tvangsfjernede børn i København er fra indvandrerfamilier – 64 børn på kun et halvt år!
Det vil give enorme problemer, for hvordan skal de opdrages?
Vil vore altid eftergivende myndigheder give børn af muhammedanske forældre særbehandling og lade dem opdrage muhammedansk med alt, hvad det indebærer?
At pigerne fra tidligste alder lærer at udvise respekt over for deres brødre, så alle forstår, at drenge er noget særligt og mere værd?
Skal pigerne vænnes til at løbe rundt med tørklæde og tildække kroppen, så man ikke engang i kvindernes omklædningsrum i svømmehallen tør være nøgen…
Skal de impodes, at alle vi profetfornægtere er ”urene” og derfor ikke kan trykkes i hånd? Og at ”Trofast” bare er en ”uren” køter?
At dyr ikke er noget at bryde sig om og derfor kan behandles, som man vil, og kan halalslagtes? Og at man ikke kan spise leverpostej og hamburgerryg?
G.Johnsen
Kvarnaholm,
SE-28791 Strömsnäs