Kristendemokraterne holder landsmøde med oppositionen

På weekendens landsmøde skal Bodil Kornbek holde sin første formandstale for Kristendemokraterne. Og så har hun inviteret oppositionen til debat om fremtiden.En række oppositionspolitikere stiller op til debat, når Kristendemokraterne samles i denne weekend til landsmøde i Middelfart. Men egentlig handler landsmødet om at komme over spærregrænsen.

Helle Thorning-Schmidt (S), Ole Sohn (SF) og Marianne Jelved (R) er inviteret til politisk debat med Bodil Kornbek, når Kristendemokraterne holder landsmøde i Middelfart denne weekend

Lørdag og søndag i denne weekend holder Kristendemokraterne deres landsmøde i Middelfart. 2-300 delegerede fra hele landet vil gøre deres ihærdige forsøg på at få partiet med ind i den politiske varme. Eller rettere få de nødvendige to procent af stemmerne, så Kristendemokraterne igen er at finde på Christiansborg.
Ved seneste valg i februar 2005 fik Kristendemokraterne 1,7 procent af stemmerne. I de fortløbende undersøgelser for TV2 har Megafon i både august og september målt vælgertilslutningen til 1,6 og 1,7. Det vil sige uændret siden partiet røg ud af Folketinget.
Men der er stadig et stykke op til spærregrænsen, og det vil landsmødet i Middelfart uden tvivl bære præg af.

Første formandstale

Ved sidste landsmøde valgte partiet Bodil Kornbek som ny formand. Og der er store forventninger til hendes første formandstale lørdag formiddag. Partiformanden lover, at hun her vil afsløre, hvordan Kristendemokraterne har tænkt sig at komme ind ved næste folketingsvalg.

Inviterer oppositionen

Ud over formandsberetningen har landsmødet søndag eftermiddag et indslag, der vækker særlig opmærksomhed. Kristendemokraterne har inviteret Helle Thorning-Schmidt(S), Marianne Jelved(R) og Ole Sohn(SF) til en debat om det politiske liv i Danmark.
Debatten, der bliver ledet af den tidligere vært på Tv-Avisen Morten Løkkegaard, vil gå under titlen ”Har Danmark en opposition?” Her vil de tre Christiansborg-politikere sammen med Kristendemokraternes formand Bodil Kornbek diskutere, om der er et reelt alternativ til den nuværende borgerlige regering.

Tænker nye tanker

Landsmødet vil derudover indeholde en række faste indslag med politiske debatter om forskellige resolutionsforslag. En stor del af dem vil være præget af ideer og forslag fra partiets såkaldte tænketanke.
Tænketankene har siden sidste landsmøde arbejdet på at forny partiets politiske budskaber på en række områder. Blandt andet har man fremkommet med forslag om velfærd, miljø, undervisning og forholdet mellem stat og kirke.

Ny slankere struktur

På landsmødet vil de delegerede endelig skulle tage stilling til et forslag om ny partistruktur. Som en naturlig reaktion på de kommunale strukturændringer, vil man flytte partiets regionale centre fra de tidligere amtsbestyrelser til kommuneforeningerne.
I samme omgang foreslår partiets hovedbestyrelse, at den skal på frivillig ”slankekur”. Ved at skære i antallet af medlemmer håber man at kunne holde flere møder om aktuelle politiske emner.