Med nydanske øjne

I dagene den 3. – 5. november holder Tværkulturelt Center inspirationskonference i Århus. Emnet er ”Integration – når troen spiller en rolle”.I løbet af konferencen vil forskellige nydanske oplægsholdere fra Asien og Mellemøsten sætte fokus på fælleskab og forskellighed, når troen spiller ind.
Lørdag aften er der festaften, der indledes med en multietnisk gudstjeneste. Værterne er medlemmer af Mar Maris Assyriske menighed.
Fugmann