Luther skal støves af

En ny opdateret udgave af Luthers Lille Katekismus skal sætte nyt fokus på centrale punkter i kristendommen.Det er snart 500 år siden, Martin Luther skrev sin Lille Katekismus med korte indholdsmættede forklaringer til Fadervor, Trosbekendelsen, De 10 Bud, dåben og nadveren. Nu er en ny opdateret udgave af Luthers Lille Katekismus på vej.

Carten Hjorth Pedersen

Otte folkekirkelige organisationer har sat sig for at støve Luther af og sørge for, at katekismen igen bliver kendt og elsket.
– Vi vil gerne pege på, hvad der er evangelisk luthersk kristendom, og det finder man ikke bedre end i Luthers Katekismus. Den har vist sin slidstyrke i århundreder, og vi er overbeviste om, at den sagtens kan holde et årti endnu, siger Carsten Hjorth Pedersen. Han er leder af Kristent Pædagogisk Institut, der er krumtap i Katekismusprojektet.
Organisationerne bag projektet har afsat tre år og en halv million kroner til at gøre katekismen kendt, og foreløbig er projektet resulteret i en ny opdateret udgave af Luthers gamle skrift med titlen ”Katekismus Updated.”

Udenadslære på vej tilbage

Det er langt fra første gang, nogen forsøger at lave en ny katekismus, men det særlige ved Updated-versionen er, at den lægger sig meget tæt op ad Luthers oprindelige katekismus. Opbygningen er den samme, selv om formuleringerne og illustrationerne er nye, og der er tilføjet enkelte nye afsnit.
I den gamle skole blev Luthers Lille Katekismus terpet og lært udenad linje for linje, og Carsten Hjorth Pedersen oplever, at den gamle indlæringsmetode er på vej tilbage i moderne pædagogik.
– Tænk bare på den såkaldte kultur-kanon. Efter mange år, hvor det hele har været flydende, er der opstået et behov for en fast kerne at orientere sig ud fra. Vi håber, at katekismen kan blive en sådan fast kerne i danskernes kristendomsforståelse. Og det kan blandt meget andet ske gennem udenadslære, siger han.

Hele kirkens katekismus

Den nye katekismus skal dog ikke bare læres udenad. Der er allerede en stor mængde supplerende materiale på vej. Det skal blandt andet hjælpe familierne til at tage en snak om det fjerde bud, Fadervor, eller hvad det vil sige, at Gud er vores far. Gerne rundt om middagsbordet efter frikadellerne, siger Carsten Hjorth Pedersen.
Og så skal katekismen op at hænge på køleskabet eller i børneværelset, så man læser den, når man går forbi. – Luthers Lille Katekismus var oprindelig ikke en bog, men en plakat, og det synes vi er et godt koncept, siger han.
Det er organisationerne på den såkaldt kirkelige højrefløj, der har taget initiativ til projektet, men også andre hjørner af det kirkelige landskab har reageret positivt.
– Luther valgte at undgå de kontroversielle spørgsmål i sin katekismus. Det har vi også forsøgt. Og da katekismen er ét af Folkekirkens bekendelsesskrifter, er det ikke bare højrefløjens katekismus, men hele Folkekirkens katekismus, siger Carsten Hjorth Pedersen.

Ingen skjulte bagtanker

Luther skrev sin katekismus i årene 1528-1529 efter en rundrejse i en række menigheder. At han ikke skrev af lyst, men af nød, fremgår tydeligt af forordet:
– Hjælp, kære Gud, hvor har jeg dog set megen jammer, at den jævne mand slet ingenting ved om den kristne lære, særlig i landsbyerne, og at mange sognepræster desværre er næsten helt uegnede og udygtige til at undervise, og alligevel skal de alle kaldes kristne, være døbt og nyde sakramenterne, skønt de hverken kan Fadervor, Troen eller De ti Bud, men lever som det dumme kvæg og de ufornuftige svin …
– Det er barsk tale, indrømmer Carsten Hjorth Pedersen og forsikrer samtidig, at der ikke er lignende bagtanker med den nye udgave af katekismen.
– Baggrunden for at udgive Katekismus Updated var egentlig, at vi følte, at vi selv trængte til at blive holdt fast på luthersk kristendom. Så der ligger ikke nogen kritik af hverken præster eller andre materialer.