Regeringen bryder med 150 års praksis

VKO-flertallet ønsker inden jul at stramme udlændingeloven yderligere, så det bliver meget svært, næsten umuligt at få udenlandske præster til Danmark som missionærer og diakoner i det kirkelige arbejde. Det vil ramme mange kristne meget hårdt og vanskeliggøre en del kirkeligt arbejde.I et forsøg på at standse tilgangen af imamer til Danmark standser man i stedet muligheden for, at frikirker med mange nydanskere, katolske kristne med udenlandsk baggrund og internationale kirker kan få kirkelig betjening af præster fra deres hjemlande.

Vi har i Danmark mange udlændinge, der arbejder her i kortere eller længere tid som IT-folk, forskere, ambassadører og øvrige diplomater og professionelle sportsfolk. En hel del af dem benytter sig af de internationale kirker, som VKO-flertallet nu vil spænde ben for med den nye lov.

Med loven bryder man med 150 års praksis. På et tidspunkt var det langt sværere at være baptist eller katolik i Danmark, men det var lettere at få præster og medarbejdere hertil udefra. Man har strammet loven for udenlandske forkyndere to gange, sidste gang fik det store konsekvenser, og nu vil man stramme den igen og næsten umuliggøre, at udenlandske forkyndere kommer hertil, for de skal først aflægge såvel en sprogtest som en integrationstest på den danske ambassade eller repræsentation i deres hjemland.
Tænk, hvis kirker og kirkelige organisationer skal til at udarbejde sprogkurser og integrationskurser til mulige kommende forkyndere i Danmark. Den tanke er umulig. Det vil man ikke have ressourcer til, så resultatet bliver, at hjælpen udefra standser.

Derfor er det vigtigt, at kristne står sammen nu i et forsøg på at forhindre lovens gennemførelse ved at skrive breve til Udlændingeservice og de enkelte partiers udlændingeordførere eller ved at søge foretræde for dem, og det haster, for man ønsker at gennemføre loven inden jul.