Ildsjæl for arbejdernes organisationsfrihed

Per Boysen stillede op til tæsk, da han støttede de arbejdsmænd, der byggede Menighedsfakultetet i Århus. Hele fagbevægelsen i Århus blokerede arbejdspladsen i en lang periode, så arbejderne næsten knoklede med livet som indsats. Men LO opgav til sidst.

Per Boysen

– Det var en kolossal landvinding, at man kunne sikre medlemmernes arbejde, fortæller Per Boysen. Han kæmpede for Kristelig Fagbevægelses (KF) mærkesag om det frie fagforeningsvalg.

Respekt for forskellighed

Tirsdag den 12. december fylder personalekonsulenten 60 år. Per Boysen er født i Rødekro – næsten som enebarn, da storebror var 14 år ældre.
Per kom til tro gennem Missionsforbundet i Agerskov. Han er barn af alliancen – det tværkirkelige arbejde, hvor mange kirkesamfund arbejder sammen. Det gav en grundlæggende forståelse og respekt for forskellige holdninger. Man var der for sagens skyld uden hele tiden at skulle have sin egen dagsorden tromlet igennem.
Oprindelig er Per Boysen uddannet mekaniker. Gift i ’69 med Hanna Ploug Jensen. De kørte et tæt og stærkt parløb både i privatlivet og karrieren. Inden hendes død i 2002 fik de børnene Charlotte og Claus, og Per har fire børnebørn fra 2-12 år.
I 1971 blev Per Boysen ansat som sparekassebetjent i Sparekassen for Randers By og Omegn og har siden ’77 gjort karriere i KF. Han begyndte som a-kasse-medarbejder og fortsatte senere som forretningsfører, informationschef, generalsekretær for KF’s moderforening Kristeligt Dansk Fællesforbund, seniorkonsulent i Kommunikationsafdelingen og nu personalekonsulent.
Per er KFs interne historiker. Han samler og bevarer historien for KF tilbage fra stiftelsen i 1899 og formidler den videre til de ansatte. Desuden holder han foredrag over hele landet.

Profil gennem 40 år

Igennem 25 år har Per været fast skribent på Randers Amtsavis og været både tv-anmelder og skrevet kommentarer i serien Apropos. Han har været aktiv i forskellige udvalg og samarbejdet med politiske partier.
I alle Randers-årene har han været aktiv i Den Evangeliske Frikirke, bl.a. som børne- og ungdomsleder, journalist på kirkebladet og medlem af menighedsrådet.
Han er i bestyrelsen for Damatech-Huset og vikar- og rekrutteringsbureauet Damatech, var i bestyrelsen for Youth for Christ Danmark og bestyrelsesmedlem for og medarbejder på lokalradioen Kanal 7.
Og så sidder Per Boysen ofte på stadion eller i Elro Arena for at heppe på de lokale helte fra Randers FC og Randers HK.
Henrik Nordborg