DR-præst med lomme-teologi

– Tøm lommerne og lad os se, hvad der dukker op, som kunne give stof til eftertanke og afsæt til en prædiken, siger Eva Thorgaard Jerg, der er tv-præst i februar måned.DR Kirken har igen skiftedag. Eva Thorgaard Jerg er ny præst ved tv-gudstjenesterne i februar. Og her skal menigheden bogstavelig talt grave i lommerne efter en god prædiken.

Eva Thorgaard Jerg.

Månedens præst i Danmarks tv-kirke er denne gang hentet fra Ensted i Sønderjylland. Sognepræst Eva Thorgaard Jerg, vil i de fire gudstjenester i februar sætte fokus på vinkler. Helt konkret om de fire vinkler, som et kors består af; men også om synsvinkler, skæve vinkler, kameravinkler eller særlige vinkler af tilværelser.
Temaet vil blive understreget af, at DR Kirken også i denne måned sendes fra Skæring Kirke. En moderne kirkebygning med mange arkitektoniske finesser.

Tøm lommerne!
– det er en prædiken

Som præst er Eva Thorgaard Jerg ikke bange for at stille krav til sin menighed om aktiv medvirken i gudstjenesten. Et fast punkt vil for eksempel være ”Tøm lommerne og lad os se, hvad der dukker op, som kunne give stof til eftertanke og afsæt til en prædiken.”

Sendes på DR1 søndag den 4. februar kl. 14.00