Erhverv & Iværksættere
Mette coacher folk i livsstil

Coachingbegrebet griber om sig i den vestlige kultur, og kirken er for længst hoppet med på vognen andre steder i verden.
Nu er Apostolsk Kirke i Aalborg også kommet med.- I samfundet i dag kommer der mere og mere fokus på coaching. Du kan for eksempel få en fødselscoach, en parcoach, en boligcoach og selvfølgelig en coach inden for sport.Ordene tilhører Mette Holmgaard fra Aalborg. Hun beskriver coaching som et redskab til at skabe forandring og udvikling for det enkelte menneske, hvor coachen er den, der stiller spørgsmål, så det bringer personen, der er i coaching, frem til en handleplan og løsning. Selv er hun netop begyndt på at tilbyde livsstilscoaching én dag om ugen.
– Min coaching består af to dele. Den første del er en samtaledel, hvor vi sætter os ned og snakker om, hvad det er, der fylder i personens liv. Det kunne være en snak om relationer, selvværd, forkastelse, ensomhed eller økonomi. Samtalens formål er at give vedkommende lidt luft og mulighed for at se de ting, personen står midt i, fra andre vinkler, forklarer Mette Holmgaard.
– Den anden del er selve coachingdelen. Her kommer den, der er i coaching, med en konkret problemstilling eller et mål, som personen gerne vil nå. Jeg stiller spørgsmål for at nå ind til problemets kerne, og ud fra det udarbejdes en plan for forandring. Coachingdelen er altså noget mere løsnings- og handlingsorienteret. Og det er egentlig også det, jeg oplever, at folk gerne vil – de vil gerne ind i en proces, hvor de får gjort noget ved tingene.

Det bliver det vildeste

Mette Holmgaard lægger ikke skjul på, at hun er en pioner, som elsker at starte ting op, og at hun virkelig brænder for livsstilscoaching. Så meget at hun bruger sin ugentlige fridag på det, hvor hun står til rådighed for folk, både ansigt til ansigt og ved telefonen. Hun tager ikke noget fast salær for sin coaching, for hun ønsker, at det skal være en mulighed for alle. I stedet opfordrer hun folk til at give en gave og stiller det lidt provokerende spørgsmål: Hvad er det værd for dig, at du måske når dine mål eller bruger dine ressourcer optimalt?
– Det her er min passion. Jeg regner med, at det bliver det vildeste, jeg kommer til at involvere mig i, og at jeg om et par år kan bruge mere af min tid på det. Jeg tror på, at jeg har fået nogle evner og gaver af Gud til det her, og dem har jeg lyst til at bruge, erklærer hun.
– Jeg vil leve mit liv for at hjælpe andre til at nå deres mål; jeg vil være en katalysator for, at folk må lykkes. Jeg ser et behov for denne form for hjælp, for mange af os begrænser os selv, fordi vi er bundet af mindreværd, og min erfaring er, at der ofte ikke skal så meget til for at bryde med det, siger hun.

Kirke på forkant

Mette Holmgaard ser også sin livsstilscoaching som en måde, hvorpå kirken kan være relevant for lokalsamfundet. Coachingen foregår nemlig ud fra Apostolsk Kirkes lokaler på Hadsundvej i Aalborg og er for alle interesserede – både de kirkevante og de knap så kirkevante.
– Folk betaler gladelig mange penge for at få hjælp til at komme videre fra deres omstændigheder. Hvorfor kan kirken ikke være på forkant her? spørger hun.
– Coaching er ikke noget nyt og farligt. Det er egentlig bare en teknik – det handler bare om, at man stiller spørgsmål i stedet for at give alle svarene. Og i bund og grund handler det jo om at hjælpe folk med at flytte sig og nå deres mål – hvad enten det så er åndelige mål eller mål om at lykkes i andre områder af ens liv, opsummerer hun.

Skal ville forandring

Skulle man finde på at insinuere, at coaching er et småpoppet, moderne begreb, som ikke har særlig meget med kirke at gøre, har Mette et svar på rede hånd:
– Der er ingen tvivl om, at behovet for at blive coachet er skabt ud fra vores kultur. Men selv om det er noget kulturskabt, er der stadig nogle bibelske principper i det: nemlig at man vender sig om fra noget og bevæger sig videre mod en ny og bedre måde at leve på.
I den sammenhæng understreger Mette Holmgaard, at de personer, der søger coaching, skal være indstillede på forandring:
– Hvis du vil komme og snakke, så skal det være, fordi du ønsker at gøre noget ved problemet. Det er ikke sjælesorg, og det er heller ikke for psykisk syge mennesker, for jeg er ikke terapeut. Men det er for alle, der oplever, at de er kørt fast, og som ønsker hjælp og vejledning til at forandre deres normale måde at gøre tingene på.
Af Rebekka Tangstad

Læs mere på www.livsstils-coach.dk