Gud har gjort det igen

Bjørn Haugaard Nielsen havde det hele, kone, børn og godt job, men så revnede det hele med et brag. Han blev skilt, mistede jobbet pga. stress og blev indlagt på psykiatrisk afdeling med et psykisk sammenbrud.
Men mødet med Gud blev Bjørns redning. Gud gør det igen og igen. Han møder mennesker, der har det svært, måske endda er ved at opgive, og så rejser han dem op til et helt nyt liv. De bliver nye mennesker. Vi hører det igen og igen, som vidnesbyrd fra det virkelige liv.

Bjørn Haugaard Nielsen mistede alt,
Gud blev hans redning.

Den 44-årige Bjørn Haugaard Nielsen er én af mange, som Gud har mødt og givet et nyt liv.
Bjørn havde en flot karriere. Efter gymnasiet gik han på A. P. Møllers Shippingskole og læste senere HD i regnskabsvæsen og økonomistyring. Han blev gift, og sammen med sin kone fik han to dejlige drenge, der i dag er 8 og 10 år. Han havde en lovende karriere, hvor han var ansat til at starte en kapitalfond indenfor IT og bioteknologi. Men så revnede det hele med et brag.
Han blev skilt. Oplevede en deroute efter skilsmissen, der slog hårdt. Blev mere og mere stresset i arbejdslivet – og pludselig sagde kroppen og hele systemet STOP. Han var gået ned med flaget. Det skete i begyndelsen af 2004.

Jesus greb ind
i Bjørns miserable liv

Forinden havde han været hos en psykolog, der på et tidspunkt spurgte ham, om han troede på Gud. Han troede, at der måtte være en Gud, men vidste ikke, at man kan have et personligt forhold til Gud. Gud var noget fjernt og ingen i familien troede på Gud. Men spørgsmålet begyndte at arbejde i ham, og han begyndte så småt at læse i Bibelen, ikke meget og ikke målrettet, men han søgte uden at vide, hvad han søgte.
Da han røg helt ned med flaget, flyttede han i en periode hjem til sin mor og dennes mand. Moderen havde gennem et par år set en del udsendelser på KKR og talte med Bjørn om det. Han blev nysgerrig, og i pinsen 2004 var han til gudstjeneste i Københavns Kristne Kulturcenter på Drejervej i København for første gang. Midt i sammenbrudsperioden kom han til at opleve, at han havde brug for Gud. Vidste det bare.
Han var meget syg. Var indlagt på psykiatrisk afdeling af 2 omgange. I den periode fandt han ud af, at der er en åndelig verden.
– I bakspejlet kan jeg se, at jeg var hårdt angrebet. Der var virkelig tale om åndelige angreb, men det kan jeg først se nu bagefter, siger Bjørn Haaugaard Nielsen til Udfordringen. Men han mødte Jesus og tog imod ham som frelser i sit liv. Han blev omvendt, og et helt nyt liv begyndte. Ikke som man vender en hånd, men som en proces.
– Det var Jesus, der frelste mig og rejste mig op, siger Bjørn.
– Selvfølgelig hjalp behandlingen også, medicinen og samtalerne, men det er alene på grund af Jesus, at jeg kan sidde her i dag.
På Drejervej kom han med i en Alphagruppe og syntes det var hårdt.
– Jeg havde så mange fordomme omkring tro og omkring kristne, og der var så mange tankeforstyrrende ting i mit liv på grund af skilsmisse og stress. Men set i bakspejlet var Alphakurset godt for mig.
Den store forandring i hans liv kom for alvor i slutningen af 2004, da han besluttede at blive døbt og blive en del af menigheden, samtidig med at han gik med i en Betagruppe. Fra dag til dag gik det mærkbart fremad, og i dag har han et godt forhold til sin tidligere kone, til dennes nye samlever og til begge sine drenge, og det takker han Gud for.

Gud giver en
erhvervsmand nye muligheder

Bjørn var uden erhvervsindtjening i godt et år. I efteråret 2004 begyndte samtalerne med en sagsbehandler i socialforvaltningen. Sagsbehandleren foreslog jobprøvning fremfor førtidspension. Bjørn ville helst undgå at gå på pension så tidligt, så han måtte i jobprøvning og i et samarbejde mellem sagsbehandleren, Bjørn og ledelsen i kirken blev det muligt, at Bjørn kom i arbejdsprøvning i april 2005 med ”ansættelse” i kirkens administration med henblik på etablering af flexjob, og i august blev der indgået en endelig aftale. Bjørn blev ansat i flexjob 5 timer om dagen, 3 dage om ugen i kirkens administration med økonomisk rådgivning og opfølgning, og i fritiden har Bjørn derudover en tjeneste i kirkens økonomiråd. Bjørn kom tilbage på arbejdsmarkedet.
Bjørn får det bedre og bedre. Gud har forvandlet hans liv og hans måde at tænke på. Hans liv har fået en helt ny retning. Men han er stadig optaget af investeringer. I det nye liv begyndte han at spørge Gud: Hvad kan jeg gøre for dig og dit rige? Hvor og hvordan kan jeg bruge det, som jeg har med i min bagage – og Gud gav svaret.

Et kristent
finansieringsselskab

Gud har givet visionen, og Bjørn gik i gang. I dag er han igen aktiv i Nordic Baltic Aid Capital, som blev startet i oktober 2002 af Bjørn og en god ven. Der er tale om et investeringsselskab som så mange andre – og så alligevel ikke, fordi det efter Bjørns omvendelse blev omdannet og fik et bredere formål. Fra 2006 og fremover vil 10% af resultatet før skat gå til kristent nødhjælpsarbejde og aktiviteter. Investeringsselskabet har en 10 årig gavebrevsaftale med Dansk Røde Kors, og det betyder, at 5% af overskuddet går til Røde Kors, og det skete også i 2006. De sidste 5 % fordeles efter, hvad Gud har lagt på hjertet, og efter 2006-regnskabet gik de til ”Klippen på Vesterbro”.
”Klippen” er et socialt arbejde blandt narkomaner og andre unge med misbrugsproblemer på Vesterbro og er tilsluttet Teen Challenge i Danmark. Teen Challenge blev i sin tid startet af den tidligere bandeleder David Wilkerson i New York i 60´erne.
Nordic Baltic Aid Capital har to hovedopgaver. En forvaltningsopgave og en donationsopgave. Forvaltningsopgaven er bygget op omkring beretningen om de betroede talenter. Investorerne skal kunne opnå en langsigtet værditilvækst. Donationsopgaven er inspireret af beretningen om den barmhjertige samaritaner og handler om at give hjælp, bidrage med økonomisk hjælp til kristent nødhjælpsarbejde.
I dag har selskabet 13 investorer. Her i 2007 omdannes selskabet til et aktieselskab, og man søger nye investorer i forbindelse med ønsket om en kapitaludvidelse. Selskabet er gået ud med det nye præsentationsmateriale, og i februar foregår omdannelsen.
Selskabet investerer i 8-15 nøje udvalgte virksomheder i Norden og Baltikum, og man har en etisk politik om ikke at investere i virksomheder, der producerer våben, tobak, stærk spiritus, pornografi, online gambling eller som anvender børnearbejdskraft, bestikkelse eller lignende.
Bjørn Haugaard Nielsen forudser, at det her kan blive noget meget stort, som kan være med til at hjælpe i det kristne nødhjælpsarbejde i Norden og Baltikum.

Se, jeg gør alting nyt

Jesus har lovet at gøre alting nyt. Han møder mennesker og frelser dem, når de omvender sig til ham. Bjørn Haugaard Nielsen har oplevet, at man kan tage Gud på ordet. Gud kommer mennesker i møde, hvor de er og løfter dem op til et nyt liv, der er langt, langt bedre end det gamle liv, som de kommer fra. Bjørn er et godt eksempel på, at det er rigtigt.