Levende åbning af Markusevangeliet

Det er fjerde gang, Kai Kjær-Hansen på Bibelselskabet udgiver en studieudgave af en af Bibelens bøger. Og studiebogen om Markusevangeliet skuffer på ingen måde.Dr.theol. Kai Kjær-Hansen har skrevet fire studiebøger om bøger i Bibelen: Matthæ-usevangeliet, Apostlenes Gerninger, Korinterbrevene og nu Markusevangeliet.

Kai Kjær-Hansen har skrevet endnu en god studieudgave af et nytestamentligt skrift.

De første tre og nu denne er og har været en fornøjelse at læse. Gang på gang slås man af det vid, som ligger bag hver enkelt kommentar, faktaoplysning og spørgsmål til læseren.
Bogen er en gave til glade og hungrende danske bibellæsere og god til både bibelstudiegrupper (selvom den er lidt dyr) og til selvstudium!

God opbygning

Markusevangeliet adskiller sig ikke fra sine tre forgængere. Og modellen er god.
Kai Kjær-Hansen har delt Markusevangeliet op i en række mindre afsnit, som hver bliver behandlet over to A4-sider.
Hver side er rigt illustreret og rummer flere uddybende tekster, en tekst om afsnittets pointer og problemer og en højrespalte med spørgsmål og udfordrende kommentarer.
Endelig rummer bogen også et hav af temasider, som behandler teksterne mere overordnet.

Opstod Jesus?

Bogens største styrke er, at den tør gribe fat der, hvor det kan gøre ondt hos dem som tror, at hele Bibelen er Guds ord. Heriblandt undertegnede.
Markusevangeliet regnes for at være det ældste af de fire evangelier, og måske derfor har denne bog i tidens løb været genstand for utallige angreb på sin troværdighed.
Blandt andet er der rejst tvivl, om Jesus virkelig opstod (hvilket må siges at være et springende punkt for kristendommen), fordi Markusevangeliet i de ældste håndskrifter tilsyneladende mangler disciplenes møde med den opstandne Jesus. Og til det konkluderer Kai Kjær-Hansen:
En del mener, at Jesu opstandelse er historisk modbevist. Altså 1-0 til det synspunkt, at Jesus ikke er opstået. Men den „føring“ er historisk uholdbar. Med historiske argumenter er stillingen ret beset 0-0 eller 1-1. Om det bliver et ja til Jesu opstandelse afgøres i tro. Om det bliver et nej til Jesu opstandelse afgøres også i tro.

Åbner Bibelen op

I nogle frikirkelige kredse muntrer man sig med at lave teologi om til teo-luk-i for at understrege, at nogle teologer har tendens til at lukke og pakke Bibelens budskab sammen og dermed gøre det tørt og irrelevant.
Denne bog er en tyk pæl igennem den påstand, at det altid skal være sådan med teologer! Kai Kjær-Hansen er teolog med stort t og formidler med stort f. At begge dele kan lade sig gøre, viser Kai Kjær-Hansen til fulde med denne studieudgave af Markusevangeliet.

Markusevangeliet
i studieudgave
ved Kai Kjær-Hansen
224 sider • 235 kr.
Det Danske Bibelselskab