Debat

Assimilation
-ikke integration!

En frisør opfandt en klippeautomat. Man skulle blot stikke hovedet i maskinen og trykke på en knap, og vupti var man klippet. Nu er alle hoveder ikke ens; det bli´r de nok, mente frisøren. Efter samme retningslinier forsøges integrationen gennemført. Men vores kultur og religion umuliggør integration af muslimer, som ej heller fornægter deres kultur, religion og familietraditioner.
Hvorfor bruge kræfter og ressourcer på uopnåelige mål?
Alternativet til integration er assimilation. Det er, hvad USA har gjort og gør. USA er forenede stater -ikke integrerede! Når en indvandrer kommer til USA, er det, fordi han vil være amerikaner. Når en indvandrer kommer til EU, er det ikke for at blive EU-er .
Integration fremmer med andre ord en negativ dem- og os-følelse; assimilation, gør-det-selv-indslusnings-metoden, fremmer derimod en positiv vi-følelse.
EU´s forenede stater er en redningsmodel. Ellers får vi BigBrother på nakken. Efter tur kommer alle i vridemaskinen: den såkaldte klippeautomat til formål for ensretning og overvågning af EU´s integrerede (tilpassede) borgere.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Medievold påvirker da
Nogle forældre bekymrer sig om det. Mange børn og voksne tiltrækkes af det – og så skaber det meget store indtægter. Og hvad er det? Svaret er: Vold i tv, film, computerspil & andre medier.
I mit arbejde hos KLF, Kirke & Medier møder jeg mennesker, som er bekymrede for deres ve og vel, fordi der er mere og mere vold i samfundet, og de spørger, om jeg ikke tror, at udviklingen skyldes, at folk ser medievold i fx computerspil, film og for den sags skyld i tv nyhederne. Jeg har ikke kunnet give et sikkert svar.
Nu har vi fået ny viden. Den 8. januar kunne man i dagspressen læse, at en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet viser, at antallet af grove tilfælde af vold i Danmark ikke stiger, men falder. Medierne giver os dog indtryk af det modsatte.
Jeg ved ikke, om eksponering overfor fiktiv vold også fører til øget frygt for reel vold, men jeg er overbevist om, at alle former for medievold påvirker os. Hvis vi ikke var berørte af det, ville medieindustrien heller ikke tjene så meget på det. Mel Gibsons nyeste og voldsdominerede film Apocalypto indspillede tæt på 100 mio. kr. på en weekend. Dette for at sige, at mennesker er tiltrukket af den uhyggelige og voldelige underholdning. Det er åbenbart svært at ændre. Men vi skal passe på os selv og vores børn, så medierne ikke får lov at forvrænge vores billede af virkeligheden.
Lisbeth Krabbe Haugstrup
Familiekonsulent i KLF, Kirke & Medier, Orionsvej 20,
Højbjerg

Den udfordrende integration
Hvem af os selvgode danskere har ikke givet højlydt udtryk for utilfredshed med de udlændinge, som ikke synes at ville integrere sig i vort land, men lever videre med samme sprog, samme levemåde som de gjorde i det land, de kom fra?
Dette skal naturligvis ikke handle om politik, hvilket de mest kvikke læsere allerede har regnet ud. Men lad os hver for sig som kristne kigge os i et spejl og spørge personen, vi ser: Er DU blevet integreret i GUDS rige efter at have forladt den verden, som ifølge Johannes er i den Ondes vold?
Eller ser det ud til, at du bliver mere og mere integreret i den verdslige verden, idet du fastholder din tidligere levevis?
Nej, det er ikke noget rart syn at kigge i det spejl og spørge til din egen kristne integration!
Men mon ikke det er nødvendigt? For nu ser både du og jeg, at vi behøver hjælp for at komme videre i integrationsprocessen. Den erkendelse er nødvendig for modtagelse af vejledning. For vi må aldrig falde hen i passivitet i den opfattelse, at når vi bare ikke er værre end de fleste andre kristne, når vi ikke snyder ret meget i skat, når vi giver en tier til Folkekirkens Nødhjælp og en femmer til Frelsens Hær engang imellem, så er vi integrerede kristne! Nej. Så er vi bare navnkristne, ligesom nogle udlændinge kun er navndanske uden at ønske det anderledes!
Men du og jeg ønsker det anderledes? Ikke? I bekræftende fald behøver vi al den hjælp, vi kan få! Vi behøver hjælp af ham, der selv lod sig integrere i vores verden, så han døde af det! Heldigvis for os i en stedfortrædende død, så vi kan forstå, at der er tilgivelse for vores manglende integration. Og derfor kan vi med frimodighed tage imod den hjælp, vi kan få af Gud, gennem hans ord om Guds riges principper, om frelseren Jesus og vejlederen, vi kalder Helligånden (alt sammen et udtryk for vor Gud og skaber og hans styring af verden).
Den fulde integration er udtrykt af Paulus: Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig! (Integration = sammensmeltning!) En gigantisk udfordring til personen dér i spejlet!
Er du særlig benådet/heldig, kan du få uvurderlig hjælp af at komme i en af de Guds riges menighedsfællesskaber, som også stiler mod integration.
Og med alle de løfter om hjælp, vi får gennem Den nye Pagts bog/Det Nye Testamente, kan vi trygt (med en omskrivning af Fil. 3,14) glemme vores dumme fortid og med sportsånd jage mod målet: Den fulde og hele integration i Guds Rige!
Arne Rod
Stavnsvej 21
8381 Tilst