Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen,
Anne Maries Vej 16,
9000 Aalborg

Spørgsmål:
Døjer med søvnbesvær
Kære Orla Lindskov
Allerførst vil min mand og jeg sige dig rigtig mange tak for forbøn og for salvedugene, som stadig på enestående måde hjælper os til at blive i den helbredstilstand, som gennem dit arbejde som Guds kanal er blevet os forundt.
Dernæst vil vi gerne takke dig for dine indlæg i Udfordringen. Det er altid så trosstyrkende og forløsende at læse de indsigter, som du øser af og deler med din målgruppe. Alt vidner om Guds omsorg og nåde.
Hvad mig selv angår lige nu har jeg et problem, som jeg gerne vil bede om hjælp og forbøn til. Jeg er løbet ind i og døjer med søvnbesvær. Jeg har ingen bekymringer og er helt rask. Men ”ondets rod” er måske, at jeg ikke hviler nok i Gud og trænger til renselse fra perfektionisme.
Vi siger dig på forhånd tak, og vi ønsker dig fortsat god arbejdslyst og Guds rige velsignelse over dit enestående arbejdsfelt.
De kærligste hilsner
K.S.
Bornholm

Svar:
Vær tilfreds med livet
Kære K.S.
Perfektionisme er en stor stress-faktor. At levere det perfekte er næsten en umulighed for os mennesker. Men det er der heldigvis heller ingen, der stiller krav om, at vi skal kunne. Slet ikke Gud.
Mange mennesker presser sig selv helt urimeligt for at levere det perfekte. Dvs. de stresser sig selv. Pådrager sig psykisk stress. Mange mennesker overvurderer også deres ydeevne og påtager sig alt for meget. De har ikke lært at sige ”nej”.
Nogle er også konstant utilfredse med deres egne præstationer. Selv om de har gjort det, de skulle så godt, som de kunne, og alle andre er tilfredse med resultatet, så er de selv utilfredse. Den måde at leve på kan meget få klare i længere tid. Før eller siden vil de såkaldte psyko-somatiske symptomer begynde at melde sig.
Disse symptomer er f.eks. typisk migræne, svimmelhed, spændinger i hoved- og nakkemuskulaturen, rytmeforstyrrelser i hjertet, trykken for brystet, åndenød, ubestemte mavesmerter, søvnbesvær m. fl..
Personlighedstræk som f.eks. perfektionisme grundlægges ofte i barndommen, og det kan præge personen livet igennem. Det kan også blive et problem for omgivelserne, især hvis den perfektionistiske kræver det perfekte af familie og venner.
Den perfektionistiske kan udvikle sig til at blive en mere og mere tvangspræget personlighed. Men det, der ligger bag, er ofte, at den perfektionistiske lever med en indre usikkerhed og frygt for at gøre noget forkert. Derfor bliver han eller hun ofte over-samvittighedsfuld i sine handlinger. Det kan være en plage for de nærmeste; men sandelig også en pinefuld tilstand for den perfektionistiske selv.
Om natten kører tankerne så ofte over emner som: – ”fik jeg nu gjort det hele godt nok”, eller -”har jeg nu husket det hele”. Og da der som regel er et eller andet ufuldkomment, så har man altid noget at pine sig selv med, indtil søvnen helt og aldeles er forsvundet.
Jeg vil bede for dig om Guds hjælp til dit problem. Men prøv også at lade ordet ”tilfreds” på en helt ny måde få plads i dit ordforråd. Tilfreds med livet. Tilfreds med dine medmennesker. Tilfreds med dig selv. Tilfreds med dine præstationer på de gode dage. Tilfreds også på de dage, hvor alt mislykkes for dig. Du gjorde det jo trods alt, så godt, som du kunne. Så kan ingen forlange mere. Det må du heller ikke.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål:
Kan du fortælle mere
om kristen meditation

Kære Orla Lindskov
Du besvarede for en tid siden et spørgsmål vedrørende kristen meditation. Der blev bl.a. spurgt, om kristen meditation var godt for legemet. Det svarede du ja til. Dit svar var i øvrigt meget åndeligt og berigende. Det var jeg taknemmelig for. Er det muligt for dig at sige noget mere om de legemlige fordele ved kristen meditation?
Grunden til, at jeg spørger, er den, at jeg døjer så forfærdeligt med mit blodtryk. Ville kristen meditation også kunne have en gavnlig virkning herpå? – Hvad mener du?
B.N.
Jylland

Svar:
Bed en stille bøn
Kære B.N.
Jeg skal prøve at sige noget mere om de legemlige fordele ved kristen meditation. At meditere betyder egentlig bare at fordybe sig. Kristen meditation er at fordybe sig i Gud, og Gud Herren er ifølge Bibelen vores læge. Han er kilden til den guddommelige helbredelse.
De fleste mennesker oplever en gang imellem meditative tilstande, f.eks. når de er helt opslugt af et eller andet. Det kan være forskellige former for hobby-beskæftigelser. Nogle når også ind i en meditativ tilstand, når de fordyber sig i langvarig bøn.
Nogle spørger, hvordan man kan komme ind i den mediterende tilstand. Hermed mener de, hvordan kan jeg nå dertil, at min hjerne holder op med at knokle med alle mulige, påtrængende problemer? Hvordan kan jeg slukke for min hjernes problem-opsøgende aktiviteter?
Jeg har en bestemt måde, som jeg selv bruger. Jeg gentager disse ord stille og roligt et stykke tid: – ”Far, jeg kommer nu til dig, for at være sammen med dig i Jesu Kristi navn.”
Disse ord er for øvrigt også en slags bøn. Hvis det er nødvendigt for at finde ro, så kan du i starten gentage denne bøn i længere tid. På ubeskrivelig vis vil Guds nærvær indtræffe. Men forlang ikke, at det skal være på en bestemt måde eller efter et bestemt tidsrum. Vær tålmodig, også med dig selv.
Når du bliver ved at gentage denne lille bøn, så bliver de små, grå, problem-søgende hjerneceller til sidst trætte af lutter kedsomhed. De begynder at slappe af, og det har de det egentlig godt med, for de lider alle af stress. Til sidst falder de i søvn. Dette er selvfølgelig talt i billedsprog. Men det, der sker, er, at den lille bøn, som du gentager, den holder den normale tankestrøm borte, så du kan trække dig tilbage fra både den indre og den ydre verdens bekymringer og forstyrrelser. Du føler dig stille og tom, og vi ved jo fra Bibelen, at det er tomme kar, som Gud kan fylde.
Da kristen meditation netop foregår uden tanker, som en oplevelse uden ord, så vil jeg ikke forsøge at beskrive oplevelsen med ord. Men mange, som har prøvet det, siger, at de oplever fred, stilhed, indre ro og tidløshed.
Nogle af meditationens virkninger kan derimod registreres. Der er foretaget mange medicinske undersøgelser for at registrere meditationens virkning med hensyn til fysisk og psykisk afspænding. Mange af undersøgelserne er foretaget i USA.
Undersøgelserne viser ikke alene en stribe forandringer i hjerneaktiviteten, i hjerterytmen, i åndedrættet og i iltforbruget. Hjertet slår færre slag, og blodtrykket falder på nogle af dem, der har tendens til for højt blodtryk. Der sker også et fald i produktionen af det stof i blodet, som har forbindelse med angst og stress. Hvilket jo er yderst gavnligt for vores liv og legeme. Nu spørger du specielt om kristen meditations gavnlige virkning på dit blodtryk.
Jeg er overbevist om, at der er en gavnlig virkning et eller andet sted. Men jeg kan ikke sige, at kristen meditation i sig selv kan helbrede alle blodtryks-problemer, da blodtryks-problemer jo kan have mangfoldige årsager.
Ofte er en levevis- og livsstilsændring også nødvendig for blodtryks-patienter. Heri indbefattet en ændring af spisevanerne. Jeg vil derimod mere generelt sige, at kristen meditation kan åbne op for Guds hjælp til vores liv som helhed.
Til sidst vil jeg slå fast, at kristen meditation ikke er en verdensfjern, indadvendt kristen aktivitet. Tværtimod. Det er en måde at søge Guds kraft, salvelse og udrustning på, inden vi begiver os ud blandt vores medmennesker i dagligdagen.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Ro i hele kroppen
Kære Orla Lindskov
Da jeg har stor tro på, at Gud virker gennem dig og har givet dig nådegaver til at hjælpe syge og bange mennesker, beder jeg dig derfor, om du vil hjælpe mig igen. Jeg har haft stor hjælp af den salvedug, du allerede har sendt mig. Jeg får en dejlig ro i hele kroppen, når jeg lægger salvedugen under min pude.
Med venlig hilsen
A.G.