Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål:
Vores søn lider
Kære Orla Lindskov
Jeg har en søn, som i 6 år har haft Tourettes syndrom, som er en kemisk ubalance i signalstofferne i hjernen. Det medfører indlæringsproblemer, adfærdsforstyrrelser, angst, ufrivillige bevægelser (tics). Bevægelserne er til tider så voldsomme at han må i behandling. Han har endda haft knoglebrud på grund af tics`ene.
Han får medicin, som gør ham sløv, og han har været indlagt. Hans selvtillid er lille, han har taget på, og han lider en del.
Vi tror begge på Jesus Kristus som vores frelser, og der er blevet bedt for vores søn i vores kirke og i andre kristne sammenhænge, bl.a. har han været til forbøn hos Charles Ndifon; men der er endnu ikke sket nogen helbredelse af vores søn. Han kan ikke forstå, at han skal lide sådan, når han elsker Jesus. Han har jo selv bedt til Gud hver dag om helbredelse. Skal vi holde op med at bede om dette? Hvorfor sker der ikke noget? Han vil så gerne være rask, så vi vil spørge dig, om du vil sende ham en salvedug.
Tak for dine gode svar i Udfordringen.
Med venlig hilsen fra
En far og en mor

Svar:
Guds øje overser ingen
lidende her på jorden

Kære venner
Jeg har allerede sendt en salvedug til jer, og jeg vil gerne knytte nogle ord til den.
Et sted i Bibelen står der disse ord om Jesus (Joh. 9,1): ”Og da han gik videre, så han en mand, som var født blind.”
Der er mange lidende, der føler sig overset og forladt. Men Guds øje her på Jorden, Jesus Kristus, overser ingen lidende. Guds hjerte, Jesus Kristus, banker for jeres og jeres søns nød. Det siger jeg ikke til jer blot for at sige noget opmuntrende. Jeg ved nemlig, at når man taler om lidelsens gåde, så skal man tale varsomt. Der er meget, vi som mennesker ikke fatter. Men dette vil jeg sige til jer:
I skal absolut ikke holde op med at bede om helbredelse for jeres søn. Bibelen opfordrer os jo til at være udholdende i bønnen. Hvorfor der ikke er sket nogen synlig ændring for jeres søn indtil nu på grund af bøn og forbøn, det kan jeg ikke svare på.
Men der er et forhold i forbindelse med forbøn for syge, som jeg gerne vil tale om her, og det er følgende: – Nogle syge bliver helbredt øjeblikkeligt ved forbøn. For andre syge må man bede flere gange, før helbredelsen bryder igennem. Ja, i nogle tilfælde skal man faktisk være utroligt udholdende. En ung mand, som led forfærdeligt af allergi, kom til forbøn hos mig 26 gange, før helbredelsen brød igennem, dels på møder, dels i vores hjem.
En syg kvinde, som var sygemeldt fra sit arbejde og faktisk alvorligt syg, kom ind på et møde og blev bedt for. Efterfølgende sendte jeg hende en salvedug. Hun sendte den så på min opfordring tilbage til mig til fornyet forbøn og oliesalving. Den cirkulerede imellem os rigtig mange gange. I dag er hun rask. Denne form for forbøn er for mig som at bygge en mur. Man lægger sten på sten, og til sidst er muren færdig. Men det kan tage tid, lang tid.
Jeg påstår ikke hermed, at jeg så har fundet ”de vises sten” og kan garantere for, at alle syge bliver helbredt. Den garanti kan ingen give. Men jeg kan se, at hvis vi var udholdende i bønnen og ikke slap hinanden for hurtigt, så var der flere syge, der ville blive helbredt.
Nogle siger, at man kun må bede én gang for en syg, ellers er man vantro. Det tror jeg ikke på, for Bibelen lærer os noget andet.
Jeg har den dybeste medfølelse med jer og med jeres dreng, så jeg vil gerne tilbyde jer fortsat forbøn for ham, ved at I sender salvedugen tilbage til mig, f.eks. hver anden uge, eller som I føler for det.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål:
Jeg er meget forelsket
Kære Orla Lindskov
Jeg har nu fået taget tilløb til at skrive dette brev til dig. Jeg kender dig, fordi jeg har været til flere af dine møder. Nu er det så, at jeg gerne vil høre din mening angående mine to problemer.
Jeg føler, at jeg er overflødig i livet. Jeg synes ikke, at jeg er noget særligt, heller ikke med hensyn til mit udseende. Min krop har ikke rigtigt de former, jeg kunne ønske. Nu gætter du nok, at jeg er en kvinde. Helt præcist er jeg 24 år og fra Jylland.
Jeg ønsker at være anonym med mit brev. Men du må gerne sætte det i din brevkasse. Måske går der andre piger rundt, der har lignende problemer som jeg, og som kunne have brug for at høre dit svar.
Nu til mit sidste problem – og her beder jeg dig om forbøn. Jeg er meget forelsket i en ung mand, som kommer jævnligt i vores kirke. Jeg er fra Folkekirken. Vi hilser på hinanden og har også snakket godt sammen. Men her standser det så uheldigvis, for jeg har fået følelser for ham og kunne godt tænke mig at få ham som kæreste. Jeg tror ikke, at han har følelser for mig. Måske er det bare, fordi han slet ikke tænker i den retning, altså på kvinder, hvis du forstår. Sådan er der jo nogle kirkelige mænd, der er. Vil du godt bede Gud om, at det må blive mig og ham. Jeg er alt for genert til at foreslå ham, at vi skal være kærester.
Venlig hilsen
Den Generte

Svar:
Gud kan finde
den rette mand

Kære Generte
Du må aldrig glemme, at der er en guddommelig plan for ethvert menneske. Der er en plads i livet, som du skal udfylde, og som ingen andre kan udfylde. Der er noget, du skal gøre, som ingen andre kan gøre. Du skal være dig selv og være glad for, at du er den, du er, så er du lige midt i Guds plan.
Glem alt om, at dine krops former ikke er, som du ønsker dem. Du skal lade være med at sammenligne dig med andre kvinder med ”bedre” kropsformer. Du skal elske din krop, som den er. Så vil du finde en mand, som vil elske dig, som du er, og som vil synes, at du har verdens pæneste former.
Desværre findes der mange mennesker, som er uvidende om Guds plan for deres liv. Derfor stræber de efter ting og situationer, som ikke tilhører dem. Ja, endda også efter mennesker, som ikke tilhører dem. Fik de deres ønsker opfyldt, ville det kun bringe dem nederlag og utilfredshed. Derfor vil jeg ikke bede om, at du må blive kæreste med denne bestemte mand. Det kan måske lyde lidt hårdt, eftersom du har fået følelser for ham. Men nu skal du høre hvorfor:
Jeg ønsker meget, at du må blive en lykkelig kvinde og til sin tid få et lykkeligt ægteskab. Derfor vil jeg bede om, at du må få den rette mand. Den guddommeligt udvalgte. Ham, der tilhører dig i Guds plan.
Hvis ham, du har fået følelser for, er den rigtige, så kan du ikke miste ham, så er der ingen, der kan tage ham fra dig. Hvis han ikke er i Guds plan, så vil du få en, som er bedre.
Kun du kan ødelægge det hele, hvis du tvinger din vilje igennem. Der findes nemlig flinke mænd, som man godt kan tvinge til at blive kærester med sig. Men det er faktisk synd for begge parter. Vi må sætte vores bøn ind i denne sag på den rigtige måde ved at sige til Gud: – ”Ske din vilje og ikke min. For din vilje er jo altid det bedste for mig.”
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Det hjælper
Kære Orla Lindskov
Du har tidligere sendt en salvedug til min søn vedrørende forfærdelige tanker. Det har hjulpet. Tak til Gud og til dig.
Venlig hilsen
L.B. Fyn