Besøg fangerne!

Kriminaliteten er høj og det samme straffen for forbrydelse. Kombineret med et ihærdigt arbejdende politi og retssystem betyder det, at der er fyldt godt op i landets fængsler.Samtidig har vi asylcentre, der for flygtningene mange gange virker som endnu værre fængsler. For de er ikke buret inde for en konkret forbrydelse. Men de må være i en mentalt, familiemæssig og arbejdsmæssig fastlåst situation – blot på grund af et håb om en bedre fremtid end den fortid, de er flygtet fra.

Vi kan have delte meninger om, hvorvidt isolationen i et fængsel eller asylcenter er retfærdig eller ej. Men vi kan ikke løbe fra, at vi alle har en forpligtigelse til at hjælpe dem, som er de svageste i samfundet. Og det inkluderer i høj grad de indespærrede. For når Jesus remser op, hvem han mener, vi skal ”være der for”, så nævner han: De sultne, de tørstige, de fremmede, de nøgne, de syge og dem, der er i fængsel.

– Men er det ikke derfor, vi har ansat diakoner, præster, læger og sygeplejersker? kan man indvende.

Jo, der gøres et fantastisk arbejde af fængselspræster, diakoner og plejepersonale i hele Danmark. Ofte hører vi kun de forfærdelige historier om vanrøgt, misbrug og overgreb. Men sandheden er, at der er tusindvis af mennesker, som hver dag kæmper med sved, blod og tårer, for at vores pleje- og sundhedssektor kan hænge sammen. Vi er nødt til at rose dem og opmuntre dem for den indsats, de gør. For ofte er det overordnede politiske eller økonomiske beslutninger, som gør arbejdslivet surt for den enkelte medarbejder.

Men at vores samfund har overskud til at ansætte næstekærligheds-medarbejdere betyder ikke, at vi andre kan læne os tilbage. Vi bærer alle et ansvar. Jesus understreger, at vores handlinger over for de svageste er et kardinalpunkt, som vi vil blive bedømt på den dag, vi står for dommen ved verdens ende.
– Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig! siger Jesus (Matt 25,40). Han gør det til en personlig sag mellem hver enkelt af os og ham.
Når jeg ved det, kan jeg ikke længere sige: – Jeg elsker dig, Jesus! uden samtidig at bede ham: – Hjælp mig med at hjælpe andre!