DSUK får nu tre tilsynsførende biskopper

For fremtiden vil ikke mindre end 3 biskopper stå for tilsynet med udlandskirkerne og Dansk Kirke i Sydslesvig, efter at Biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg, har bedt sig fritaget af arbejdsmæssige grunde.Bestyrelsen for Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) har i den forbindelse valgt følgende løsning:Præster og menigheder i Sydslesvig knyttes til Haderslev Stift, dvs. biskop Niels Henrik Arendt. Kirkerne i Europa knyttes til Københavns Stift, dvs. biskop Erik Norman Svendsen, og de oversøiske menigheder knyttes til Lolland-Falster Stift, dvs. biskop Steen Skovsgaard.
De mest rejsekrævende dele er knyttet til landets mindste stift. De sydslesvigske kirkers og menigheders tilknytning til Haderslev stift er begrundet i de geografiske forhold – og i eksisterende samarbejdsrelationer.
-nord