Fadervor fjernes fra skolens morgensang

Et forældrepar bad om at få deres barn fritaget fra morgensang, og nu må 163 børn undvære fadervor hver morgen på Hammelev Skole ved Vojens. Fadervor er afskaffet.Både skolens lærere og skolebestyrelsen ville gerne bevare traditionen. Men skolen valgte at tage hensyn til det ene barn og kommende søskende, der ville være henvist til at løbe rundt på gangene, mens de andre bad fadervor.
– Det var vigtigst for os at samle alle børn til morgensangen, og derfor har vi afskaffet bønnen, forklarer skoleleder Poul Fremmelev til DR-Syd.
Han pointerer, at sagen er rejst af et dansk forældrepar, og at skolens få tosprogede børn har deltaget i fadervor, uden at deres forældre har protesteret. Andre forældre protesterer over at fadervor er blevet fjernet.
-nord