Mette er præst med stort P

Mette Geil er vant til at arbejde tværkirkeligt fra tiden som valgmenighedspræst i Odense. Nu er hun flyttet til Rødding.Den grundtvigske Rødding Frimenighed har netop indsat Mette Geil som ny præst.

Mette Geil

Geil kommer fra en stilling som valgmenighedspræst i Osted, og før det var hun forstander på hhv. Krogerup Højskole og Diakonhøjskolen i Århus. Forinden havde hun taget en journalistisk tillægsuddannelse til sin præsteuddannelse som cand. theol.
Så hun ved, hvad hun snakker om. Og hvordan hun skal snakke om det. Og glæder sig nu til at komme i gang som præst med stort P:

”Rigtig” præst

– Jeg nyder det enkle, at min opgave går ud på det, præst og menighed kan finde ud af sammen. Det er godt at være, hvor folk har valgt at høre til.
Rødding Frimenighed har knap 1.000 medlemmer.
Mette Geil er født og opvokset i Skærbæk-området og blev student ved Ribe Katedralskole. Hun er flyttet til Rødding med mand og tre børn – i første omgang til leje på en gård. Præstegården står nemlig først færdig efter renovering omkring 1. oktober. Men det hindrer hende ikke i at være ”rigtig præst”:
– Jeg er meget bevidst om, at jeg er præst. Derfor vil jeg først og fremmest forkynde evangeliet rent og purt. Det skal give folk liv og tro om søndagen – og de øvrige kirkelige handlinger – så de får styrke til at klare hverdagen.
– Og så er det jo pragtfuldt, at jeg får lov til at beskæftige mig med det, som siger mig noget, og som er bunden og grunden i mit eget liv.
Er der brug for det kristne budskab i dag?
– Ja, folk oplever ofte at leve i et bundløst liv, uden tro og håb og mening. Derfor er det godt, at der er et sted at søge hen.

Kirke til folket

Mette Geil vil i sit nye virke først og fremmest satse på gudstjenesten. Bl.a. skal konfirmandundervisningen, som starter d. 21. september, pege på indholdet i den kommende søndagsgudstjeneste.
– Men jeg vil også gøre en del ud af at besøge dem, der ikke kan komme i kirke. Når folk ikke kan komme til kirken, må kirken jo komme til folket, fastslår Mette Geil.
Som frimenighed har I friere tøjler i gudstjenesten end Folkekirken – hvad vil du bruge den til?
– Nyde trygheden ved at vide, at vi har friheden. Jeg føler mig tryg i den danske højmesse, men er også åben for at prøve noget nyt. Det er jo os, der tjener Gud med vores gudstjeneste, så derfor skal vi være hjemme i den.

Åben for samarbejde

Mette Geil forventer et godt naboskab med Rødding Højskole, som ligger lige over for frimenighedskirken:
– Der skal trædes et hul i hækken. De har allerede spurgt, om jeg vil undervise, og det vil jeg gerne. De må også bruge kirken, som de gjorde på et kursus for nylig.
Det er nemlig til gavn for både kirke, skole og hele den lille by, at der sker noget: Liv giver livslyst, som Mette Geil udtrykker det.
Hun ønsker også et godt samarbejde med både sognekirken og frikirken Kristus Kirken i byen:
– Jeg har haft et godt samarbejde med både sognekirke og frikirke i Osted, hvor jeg kommer fra, og endda flere gange prædiket i frikirken. Så jeg er åben for, hvad der kan lægge sig til rette, slutter hun.