Temadag om Israel – Guds folk

Lørdag den 22. september inviterer Det økumeniske Center og Studentermenigheden i Århus til en temadag om Israel.Bl.a. vil Professor Hans Jørgen Lundager Jensen tale om ”Israel – Guds folk” i et gammeltestamentligt perspektiv, mens lektor Anders Klostergaard Petersen vil tale ud fra et nytestamentligt perspektiv. Temadagen holdes i Det økumeniske Center i Århus og starter kl. 10.
Schwartz