Inspirationskonference om venskab på tværs af kulturer

Tværkulturelt Center holder inspirationskonference om venskab på tværs af kulturer 2.-4. november i København.Temaet på konferencen er, hvordan man bygger gode relationer, som en nøgle til gensidig respekt og godt naboskab.
Der er seminarer alle dagene. Arrangementet starter fredag den 2. november i Fredens Kirke med fællesspisning, hvor aftensmaden er fra Asien og bliver tilberedt af medlemmer af Gospel Church International.
Schwartz