Sådan erfarer du Guds tilgivelse

Hvorfor er jeg her? Hvem er jeg? Hvad sker der, når jeg dør? Disse spørgsmål har vakt interesse for mennesker gennem århundreder. Svaret kan blive fundet, hvis vi forstår Guds frelsesværk.

Joyce Meyer
Amerikansk tv-prædikant og forfatter

Jesus elsker dig så meget, at han døde for at frelse dig fra din synd og skyld og alle syndens konsekvenser. Han opstod fra de døde og er den eneste vej til Faderen.
Hvis du med dit hjertes beslutning accepterer Jesus offer for din synd, så giver det dig retten til at blive Guds barn.

Bed denne bøn højt,
og mén det med hele dit hjerte:

Far, jeg kommer til dig, som jeg er. Der er ikke noget, jeg kan gøre for at fortjene frelsen. Jeg kan ikke arbejde mig ind i en ret relation til dig. Bibelen siger: ”Af nåde er vi frelst ved tro, som en gave fra dig.”
Jeg anerkender, at jeg har syndet mod dig og andre. Jeg beder dig tilgive mig og vaske mig ren i det dyrebare og livgivende blod fra din søn, Jesus Kristus. Jeg tror, at han døde for mig og tog min synd på sig, da han døde på korset. Jeg tror, at han blev rejst fra de døde for at give mig magt over fjenden.
Jesus, jeg beder dig om at tage bolig i mig.
Jeg forstår ikke alting omkring det at være en kristen, men jeg inviterer dig ind i mit liv og beder dig dagligt hjælpe mig med, hvordan jeg skal leve mit liv.
Tak far, for din genoprettende gave og det evige liv. Jeg er taknemmelig for din kærlighed og barmhjertighed. I Jesu navn beder jeg. Amen.

Bibelen lover, at når du oprigtigt siger en bøn, som den du lige har bedt, så vil du erfare et nyt liv i Kristus.
Det kan du også læse i Det Nye Testamente. Her står i Romerbrevet kap. 10, 9-10:
For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. v10: For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse.

Amerikanske Joyce Meyer er internationalt anerkendt for sin praktiske tilgang til den kristne tro.
På www.joycemeyer.org kan du hente gode råd til hverdagens udfordringer.