En særlig kraft

Alt er muligt gennem Jesu navn. Gud har ophøjet ham og givet ham et navn, som er over alle navne, så alle skal bøje sig for navnet Jesus.

Smith Wigglesworth

I Jesu navn er der kraft til at overvinde alt i denne verden. Der er ikke givet os mennesker noget andet navn under himlen, hvorigennem vi kan finde frelse.
Jeg vil gerne give jer en fornemmelse af den kraft, den ypperlighed og herlighed, navnet har. Der var engang seks personer, som gik ind i hjemmet hos en syg mand for at bede for ham. Han var en anglikansk præst, og han lå i sin seng og var fuldstændig hjælpeløs. Han havde ikke engang kræfter til at hjælpe sig selv.
Han havde læst en lille folder om helbredelse og havde hørt om nogle, der bad for syge, så han sendte bud efter disse venner, som, han troede, kunne bede en troens bøn for ham. Han blev salvet med olie, som Bibelen fortæller om i Jakobs brev 5,14, men fordi han ikke så noget øjeblikkeligt tegn på helbredelse, græd han bittert. De seks personer gik ud af rummet, slukørede over at se manden ligge der, uden at der var sket nogen forandring.
Da de kom udenfor, sagde en af de seks: – Der er én ting, som vi kunne have gjort. Jeg synes, vi skulle gå tilbage og prøve det. De gik tilbage og stillede sig i en samlet gruppe. Den ene sagde: – Lad os hviske navnet Jesus.
I begyndelsen, da de hviskede dette ærefulde navn, var det som om ingenting skete. Men da de fortsatte med at hviske: – Jesus! Jesus! Jesus!, da begyndte Guds kraft at komme. Da de så, at Gud var begyndt at virke, tog deres tro og glæde til, og de hviskede navnet højere og højere. Mens de var i gang rejste manden sig op fra sengen og klædte sig på.
Hemmeligheden var, at de seks personer havde flyttet deres blik fra den syge mand, og de var fuldt optaget af Herren Jesus. Og deres tro greb den kraft, der er i Hans navn. Åh, hvis folk blot ville værdsætte den kraft, der er i det navn, så ville der ikke være nogen ende på, hvad godt der kunne ske.

Smith Wigglesworth
Engelsk helbredelsesprædikant
(1859-1947), som var toneangivende i begyndelsen af pinsebevægelsen i Storbritannien