Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 4.75 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:
Jeg beder med hende
Kære Orla Lindskov
Tak for dine gode svar i Udfordringen, og tak for dine altid spændende møder med humør og højt engagements-niveau.
Jeg vil gerne bede om en salvedug til min veninde, som har efter lægernes mening uhelbredelig brystkræft. Men intet er umuligt for Gud.
Jeg beder for hende og sammen med hende. Jeg har fået nogle billeder og ord, når jeg beder for hende. Jeg har bl.a. fået, at hun ikke bliver rask, før hun får sluttet fred med sin mand. Det skal bemærkes, at de lever i et ægteskab med mange skænderier og manglende forståelse for hinanden.
Min veninde er ikke personlig og aktiv kristen. Men tror på Gud. Jeg vil forsøge at få hende med til forbøn hos dig og snakke med hende om mine oplevelser i forhold til at blive rask.
Salvedugen vil jeg give hende og samtidig fortælle om dig.
Venlig hilsen, Veninden

Svar:
Tilgivelse er vigtig
Kære Veninde
Du har ret i, at intet er umuligt for Gud. Du har også ret i, at det ikke er godt, at din kræftsyge veninde lever i ufred med sin mand. Det fremmer ikke hendes helbred. Det skader faktisk.
Årsagerne til, at ægtepar lever i ufred, kan være mange. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Men det er sikkert, at uanset hvor meget ægtefællerne føler, at de har ret til at være vrede på hinanden, så har det enorme fysiske og følelsesmæssige omkostninger at blive ved at leve på den måde. Ved at blive ved med at rumme vrede og leve i konflikt, lægger de enormt stress på hinandens kroppe og psyker. Det fremmer i hvert fald ikke et godt helbred.
Årsagen til, at ægteskabelige konflikter kan fortsætte dag ud og dag ind, er ofte, at den ene part eller begge parter mangler overbærenhed og vilje til at tilgive.
Indenfor kristendommen, såvel som inden for næsten alle andre trosretninger, taler man om vigtigheden af at tilgive. For helbredelsens skyld er det vigtigt, at den syge har tilgivet de mennesker, han eller hun har været i konflikt med eller er i konflikt med. Men det er også vigtigt, at den syge tilgiver sig selv for at have forvoldt ubehag og stress for sig selv og til andre. Tilgivelse er vigtig for alle. Ingen tvivl om det. Men det er af presserende vigtighed for mennesker med ondartede sygdomme.
Det er en hård belastning at være alvorligt syg med brystkræft. Men alligevel må din veninde tage ansvar for at ændre sit liv og have den gode vilje til at ville tilgive. Dette gælder selvfølgelig også hendes mand. Tilgivelse vil medføre en kolossal lettelse af det stress, som hendes krop og psyke lever under. Ved tilgivelse kommer hun meget nærmere det liv, som hun af Gud er bestemt til, og som hun inderst inde gerne vil leve. Tilgivelse kan kun være med til at fremme den syges helbredelse. Det kan aldrig virke den modsatte vej.
Hvis man kan tilgive sig selv, kan man også næsten altid tilgive andre. Hvis man ikke kan tilgive andre, er det som regel fordi, man ikke udstrækker tilgivelsen til sig selv.
Kære Veninde, bliv endelig ved med at bede for og med den kræftsyge kvinde. Men tal også med hende om betydningen af fred og tilgivelse. Sådanne ord er bibelske og derfor vigtige ikke blot for hende, men for alle.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Jeg kan lave de ting,
jeg ikke har kunnet i lang tid

Kære Orla Lindskov
I de seneste år har jeg lidt af rygsmerter. Jeg er en kvinde i pensionsalderen. I dette forår havde jeg en slem omgang med stærke smerter, og min læge henviste mig til en undersøgelse for knogleskørhed. Der var dog lang ventetid på denne undersøgelse, og jeg måtte udholde dagene med stærk smertestillende medicin. Jeg er medlem af Folkekirken.
En torsdag i maj gav en kvinde fra vores menighed en salvedug til mig. Den havde hun fået af dig til mig. Jeg blev da glad – især for hendes betænksomhed – og puttede salvedugen i lommen.
Om aftenen, da jeg skulle i seng og tømte mine lommer, opdagede jeg salvedugen, som jeg i dagens løb havde glemt. Jeg gik til ro med salvedugen under min ryg. Læste lidt, som jeg plejer…… men efter en halv times forløb opdagede jeg, at noget var helt, helt anderledes og konstaterede, at mine smerter var fuldstændig borte.
Det var så overvældende, og jeg var / er ikke i tvivl om, at det var Gud, der havde grebet ind.
Næste morgen vågnede jeg op til en helt smertefri tilværelse. Halleluja! – Jeg kunne pludselig både støvsuge, ordne mit hjem og gøre alt det, som jeg ikke har kunnet i lang tid, og prise Gud på samme tid.
Jeg har senere været til scanning på sygehuset og fået konstateret, at jeg lider af knogleskørhed og er naturligvis blevet medicineret derfor, hvilket jeg naturligvis tager imod. – Men smerterne er borte. Enkelte gange har jeg mærket ”optræk” til smerter igen. Men det er bare holdt op af sig selv igen.
Nu er der gået 5 måneder, hvor jeg bare har haft det godt og igen kan være aktiv med mange gøremål, og jeg takker hver dag Gud for hans godhed.
Hermed også en tak til dig, Orla Lindskov, fordi du bruger den nådegave, Gud har udrustet dig med: – at bede for syge.
Tak for din tjeneste!
Må Gud velsigne dig og give dig udholdenhed i tjenesten.
De bedste hilsener fra
H.G.

Min oplevelse:
Kan nu se klart
Kære Orla Lindskov
Du bad for mine øjne på et møde i Middelfart i Apostolsk Kirke, og derefter modtog jeg en salvedug fra dig tre dage efter. De første 14 dage sved det i øjnene, og den der sløring, der opleves som et rullegardin, der går op og ned, fortsatte. Jeg tænkte, nå ja, du bliver nok nødt til at opsøge øjenlægen igen.
Sommerferien gik. Mit arbejde gik sin gang derefter. Men pludselig kom jeg i tanker om, at alt var klart. Også når jeg sad med edb på mit arbejde. Tænk sig, det var ligesom før mine øjne begyndte at drille med grå stær. Lige pludselig gik det op for mig, at det ubehag, jeg før havde haft, ikke var der mere. – Ja men, så var jeg jo blevet hjulpet gennem både bøn og salvedugen. Jeg følte en varm stråle af glæde fylde mig. Det havde virket. En ubeskrivelig tak til dig, Orla Lindskov.
Tøv ikke, alle jer derude med at søge hjælp hos Herren. Hjernen kan nok ikke forstå, at der stadig kan ske mirakler. Men hjertet kan. Jeg har det nu fint med øjnene.
Jeg ser op til mennesker som dig, der både har styrken, kraften og livsviljen til at gøre og være noget for dem, der har behov for hjælp. Det, jeg beundrer dig mest for, (ud over dine evner til det uforståelige) er, at du tør. Bare jeg dog turde det samme. Mit største ønske er, at jeg i fremtiden vil kunne hjælpe andre, ja, bare gøre nogle glade. Jeg har nok et skjult behov for at gøre noget for dem, der har det svært.
Noget, jeg bad dig bede for udover mine øjne, var noget, jeg anså for at være en depression. I virkeligheden var jeg ved at miste grebet, ja lysten til livet. Det er langsomt ved at ændre sig, og jeg er ikke i tvivl, det er din bøn for mig både direkte og indirekte gennem salvedugen, der har hjulpet mig videre.
Jeg takker Jesus for, at jeg fik mulighed for at møde et menneske som dig.
Mange venlige hilsener
Karen

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Du har lige sendt en salvedug til en veninde, og det har allerede hjulpet hende. Gud være lovet.
Tak for din tjeneste.
Med kærlig hilsen
B.B.