Bed om tilgivelse for vikingerne

Elizabeth Jordaan opfordrer til bøn for Danmark på tværs af kirker og grupperinger.Hvis de kristne i Danmark kan finde sammen og bede, så kan de udløse de positive evner i befolkningen.

Elizabeth Jordaan blev vist rundt af Per Nielsen fra radio UCB. Her får hun sig en honningkage i Christiansfeld.

Men er de kristne ikke forenede og tager ansvar for deres land, så går evnerne tabt eller bliver brugt til det dårlige.
Det mener Elizabeth Jordaan fra den internationale forbederbevægelse og Global Day of Prayer. Hun er i Danmark for at tale på Bedehus Danmarks seminaruge på Apostolsk Højskole i Kolding.
– Hver nation har fået sine særlige gaver, som det er Guds mening, at nationen skal velsigne andre folk med.
– Hvad tror du er Danmarks evner og gaver?
– Måske noget med dygtighed til at løse opgaver, organisere og lede. Men husk, at den negative side af ledelse er at herske og undertrykke. Det gjorde vikingerne, før de blev kristne, da de endnu plyndrede og voldtog uskyldige mennesker i andre lande, pointerer Elisabeth Jordaan, som også er med i forsoningsarbejdet i Sydafrika.
– Fordi der mangler kristent lederskab i jeres nation, er moralen – specielt på det seksuelle område – blevet meget liberal. Derfor er der ingen respekt mere for jer ude i verden, siger Jordaan, som ønskede at se Jelling-stenen med Danmarks dåbsattest.
– Jeg ville se, hvor det hele begyndte, da kong Harald gjorde danerne kristne.
– Problemet var, at der nok ikke blev gjort op med de onde ting, som vikingerne havde bedrevet forud.
Derfor bør I bede om tilgivelse for den blodsudgydelse og umoral, jeres forfædre bedrev i de andre lande.
Det er de kristne, der skal tage ansvar. Man kan ikke forvente, at ikke-kristne skal forstå landets skyld. De er bare stolte af vikingernes hærgen.
Når Elizabeth Jordaan mener, der er vigtigt at gøre op med fortidens synder, er det, fordi hun tror, det afgør et lands skæbne. Hun mener ikke, det er tilfældigt, at det nordlige Afrika, hvor islam hersker, er blevet gold ørken.
Også Danmark vil lide, hvis ikke de kristne tager ansvar for deres lands synder i fortiden og nutiden, mener hun.
Henri.