Fjern stenene…!

Der bliver ikke forandring, før de kristne selv omvender sig.- Hvis I ønsker Guds nærvær, skal komme tilbage til jeres kirker og jeres land, så ”ban Herrens vej” – begynd med at fjerne stenene i vejen.

– Skift livsstil og inviter Gud tilbage, siger Rhonda Hughey.

Det sagde Rhonda Hughey, da hun i den forløbne uge var taler på Bedehus Danmarks seminaruge i Kolding.
Rhonda Hughey er med i den internationale gruppe, som følger transformations-bevægelsen i verden.
Transformation er den betegnelse, man bruger om byer og samfund, hvor der er sket en mærkbar forandring af samfundsforhold, økologi og økonomi m.m., efter at de kristne har omvendt sig til Gud på ny og er gået sammen på tværs af tidligere skel og har forsonet sig i bøn for deres byer.
Sådanne transformationer er sket mindst 1.000 steder, men næsten udelukkende i ikke-vestlige områder.
– I Vesten længes mange kristne også efter Guds nærvær i stedet for alle de kirkelige aktiviteter i et samfund, som imens glider længere ud i åndeligt mørke.
Men når vi studerer de steder, hvor der er sket en transformation, så ser der ud til at være tre trin på vejen, forklarede Rhonda Hughey.
– Det første er desperationen og bevidstheden om, at Gud har trukket sig tilbage.
Det næste er omvendelsen og forandringen i livsstil i kirken og blandt kristne.
Det tredje er, at ”Gud kommer tilbage” og velsigner samfundet på en synlig måde.
Men i Vesten er problemet, at vi siger ”Gud velsign os hurtigt!” – men vi vil ikke ydmyge og omvende os.
Vi vil have Guds herlighed, men leve, som det passer os.
Den går ikke med Gud.
Der er brug for, at I beslutter, at I vil ”bane Herrens vej” ligesom Johannes Døberen, der talte omvendelse – og så kom Jesus. Ryd stenene af vejen. Bekend jeres egen synd og folkets synd i fortiden og nutiden. Og bed Gud om at komme tilbage til jeres kirker og samfund med sit mærkbare nærvær, opfordrede Rhonda Hughey. Hendes bog ”Desperat efter Guds nærvær” er netop udkommet på dansk.
Henri.