Da præsten overlod styringen – til Gud

Poul Asger Beck har valgt at lade Gud sidde på førersædet i sit liv, mens han selv sætter sig på bagsædet… Der var en gang en taxachauffør i New York, som fik selveste Paven med op at køre… Da Paven syntes, det gik for langsomt, overtog han rattet, og chaufføren satte sig på bagsædet. Paven kørte stærkt og blev stoppet af en betjent. Da han så Paven, ringede han straks til sit hovedkvarter:
– Jeg har standset en meget prominent person, sagde han.
– Hvem er det?, spurgte politichefen.
– Det ved jeg ikke, svarede betjenten, men han er så mægtig, at han har Paven som privatchauffør!

Slip kontrollen

Forsamlingen ler, og endnu et foredrag med freelancepræst Poul Asger Beck er kommet godt i gang.
– Hvem skal styre dit liv – Gud eller dig?, indleder han – og netop det at sætte sig selv på bagsædet og lade Gud overtage rattet og styre ens liv, er hele ideen bag hans retræter, meditative gudstjenester og åndelige vejledninger. Poul Asger Beck stoppede selv op som energisk frikirkepræst for at hellige sig ”det gode liv” i 2006 efter 13 år som præst i Viborg Baptistkirke.
Poul Asger Beck har et kald til at lede mennesker ind i ”det gode liv” med Gud. Det gør han gennem retræter og meditationsgudstjenester med inspiration fra det økumeniske kloster Taizé i Frankrig. Han har oversat flere af Taizéstifter Broder Rogers bøger og giver også åndelig vejledning på personlig basis til mennesker, som opsøger ham på Jegstrupvej i Viborg. Poul Asger Beck er gift med Kirsten Ernen Beck, som er overlæge ved ungdomspsykiatrien i Viborg.

Virketrang lagt væk

Og det var, da parret besøgte Taizé for første gang i år 2000, at bøtten vendte:
– Det var dødfrustrerende! For her sang de bare nogle enkle sange, læste et par skriftsteder op, sang endnu flere små sange, bad i stilhed og sang derefter igen. Hvorfor prædikede de ikke, når de nu havde tusindvis af unge indenfor hørehold? Efter et par dage var jeg lige ved at køre væk derfra, men en god kone og Helligånden holdt mig tilbage. Jeg kom i tanker om, at her kommer der hver uge mellem 2000 og 5000 unge fra hele verden, og det er ikke mig, de kommer for at høre!
– Det, som ramte mig, var, at de havde hjertet med. Det foregik ikke kun i hovedet som noget teoretisk. Selv havde jeg en virketrang og havde været vant til, at der skulle igangsættes en masse aktiviteter, men så kommer jeg til Taizé og finder ud af, at det at være er mere grundlæggende end det at gøre. Det er Gud, som skal om på forsædet og styre mit liv. Han har lagt gode gerninger til rette for mig at vandre i.
Poul Asger Beck er en flittig foredragsholder i både folke- og frikirker, hvor fokus netop er at give slip på egenkontrol og have tillid til, at Helligånden nok skal gøre det nødvendige – også tale til mennesker, som ellers er kirkefremmede:
– Gud er tæt på alle mennesker. Gud elsker verden – ikke kun de kristne. Gud oplyser ethvert menneske – ikke kun det kristne menneske. Gud er til stede i verden – ikke i et bestemt hus, ikke i et bestemt menneske, men overalt, siger han.

Nyd det gode liv

Netop den tilgang gør, at man kan slappe af som kristen og nyde det gode liv. Selv begyndte Poul Asger Beck for alvor at reflektere som ung, da hans far døde efter tre ugers indlæggelse.
– Det gik op for mig, at jeg også selv engang skulle dø. Jeg kan huske, at jeg så mig selv i spejlet og tænkte: Når jeg en dag skal dø, vil jeg kunne sige til mig selv, at jeg levede et godt liv!
Det satte tanker i gang omkring, hvad det gode liv er. Poul arbejdede på det tidspunkt i sin fars radioforretning, som det var meningen, han skulle overtage. Men han indså, at det var ikke her, det gode liv fandtes. Og derfor blev han præst – først uddannet på Baptistkirkens Teologiske Seminarium, det nuværende Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT), og bagefter som cand. theol. fra Århus Universitet.

Gud har allerede været der

Han sagde sin stilling som præst op for at nå endnu flere mennesker med budskabet om ”det gode liv”:
– På en retræte læste jeg historien om Jesus og kvinden ved brønden. ”I tilbeder det, I ikke kender”, sagde Jesus, og det blev et kald for mig. For der er mange i verden, som tilbeder en Gud, de ikke kender. Gud har været hos mennesker og arbejdet i dem, før jeg kommer til dem med det kristne budskab. Når vi ved, at Helligånden allerede arbejder i mennesker, kan vi møde dem med respekt.
– Mange har den opfattelse, at man skal komme til kirken for at få kontakt med Gud. At Gud ikke er i verden. Men Gud er jo allestedsnærværende. Der er ikke det sted og ikke det menneske, som ikke er i kontakt med Gud.
– Det handler om at være frem for at gøre. Tiltrækning frem for agitation. Det er en daglig udfordring, for jeg vil stadig gerne tage ledelsen. Derfor bruger jeg dagligt stilhed og åndelig læsning.
Og når vandringen er slut og du ligger på dit dødsleje?
– Så vil jeg kunne sige, at jeg har levet et godt liv, smiler Poul Asger Beck.
Af Samuel André og Svend Løbner