Ny sangbog samler kirkeretninger

Fire store danske organisationer ser nu ud til at nærme sig hinanden i arbejdet med at lave en ny fælles sangbog.Målet er at lave en sangbog, som både Luthersk Mission (LM), Indre Mission (IM), Evangelisk Luthersk Mission (ELM) og Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) kan føle sig hjemme i. Der vil selvfølgelig være sange, der er mere brugt i nogle organisationer end i andre, men Samuel Roswall, der er med i sangbogsudvalget, er fortrøstningsfuld. “Uanset forskelle af historisk og i et vist omfang teologisk art, er der meget mere, der samler end spreder,” siger Samuel, der er den ene af LM’s i alt tre repræsentanter i sangbogsudvalget.
Udvalget forventer, at ca. 700 sange bliver videreført fra de nuværende sangbøger, men opfordrer også folk til at bidrage med nye sange. Den færdige sangbog forventes at udkomme i 2013 både som almindelig sangbog, melodibog og i en elektronisk udgave.
Sidsel