Salme-maraton i København

I Vor Frelsers Kirke i København er man i fuld gang med en salme-maraton, som skal føre deltagerne gennem alle salmebogens 791 salmer inden påske. For langt de fleste er seks-otte salmer ved en gudstjeneste ganske rigeligt. Men kan man ikke få nok af orgelmusik og tekster af Grundtvig, Brorson, Kingo og Ingemann, så skulle dette nye initiativ kunne tilfredsstille de fleste.
De fleste af salmerne synges hjemme, men til de ugentlige sammenkomster gennemgår sognepræst Peter Birch indholdet i fire udvalgte salmer, som så synges til sidst.
Ifølge Bibelselskabets blad NB er inspirationen hentet i de såkaldte Bibel-maratons, som har trukket tusinder af danskere i kirke til oplæsning af hele eller dele af Bibelen.
KP