Være leder som Jesus?

Hvem er alle tiders største leder? Det er ikke Mao, Hitler eller Bill Gates.De ”store” ledere på det militære, politiske eller kommercielle område erobrer nok store områder. Men måden, de gør det på, ødelægger ofte sejren indefra. Deres sejre sker på bekostning af andre.
Anderledes med Jesus. På hans tid var den store leder kejseren i Rom. Hvad var det nu, han hed? Augustus, ja; men det ved vi kun, fordi han er nævnt i forbindelse med, at det lille Jesusbarn blev født i en stald af fattige, og for verden ubetydelige, forældre.
Absolut ingen har været en større leder end Jesus. I løbet af ganske få år – stort set kun de sidste tre år af hans liv – formidlede han de bedste ledelsesprincipper i form af sit liv og sine case-studies (lignelser). Han forvandlede almindelige mænd og kvinder til fremragende ledere gennem personlig coaching. Han fik indflydelse på hele befolkningen, og bagefter spredtes hans undervisning til hele verden og er stadig 2000 år efter en livsforvandlende inspiration for millioner.
Dette forbavsende faktum har fået en af de store amerikanske leder-guruer, Ken Blanchard, til at skrive en bog om ”At lede som Jesus – lektioner fra alle tiders største leder”.
Blanchard har skrevet et halvt hundrede bøger om management, hvoraf ”Vejen til Empowerment” og ”Gong Ho” (samarbejde på kinesisk) er kommet på dansk. Alene hans bog The One Minute Manager har solgt over 13 mio. eksemplarer. Hans konsulentfirma er det største ledertræningsfirma i USA. Så behøver man vist ikke nævne mere…
Blanchard er en af de største, og derfor er det naturligvis påfaldende, at han skriver en – meget opbyggelig – bog om de principper, Jesus lærte.

Hvad er det så?

Moderne smarte leder-metoder fokuserer ofte på, hvordan man kan manipulere med andre, så man opnår magt. Men denne bog fokuserer i stedet på lederens egen karakter. Idéen er, at man kun for alvor kan lede andre ved at være et forbillede, og det kræver, at man selv har orden i sit liv og har de rigtige prioriteter, det rigtige sindelag, osv.
I fire kapitler gennemgås derfor lederens hjerte, hoved, hænder og vaner.

Lederens hjerte

Her gælder det om, at du spørger: ”Er jeg en tjenende leder eller en egoistisk leder?”
Blanchard nævner tre karakteristiske adfærdsmønstre, som viser, hvad du er:
1. Hvordan tackler du feedback?
2. Hvordan forbereder du, at andre skal tage over?
3. Hvem følger du?

Så leger han med bogstaverne i EGO (jeg). En egoistisk leder vil EROBRE GUDS OMRÅDE ved at sætte noget andet i Guds sted, stole på noget andet og lægge vægt på andre meninger end Guds. Men det fører til hovmod og frygt, som skaber adskillelse, sammenligning med andre og forvridning af sandheden.
Men når man lægger sit ledelses-EGO på alteret (ofrer det) og i stedet ERKENDER GUDS OPHØJETHED, erstattes hovmod og frygt af ydmyghed og en ny selvtillid, der er grundfæstet i Gud. Ens relationer bliver fyldt med to Jesus-kendetegn: tilgivelse og nåde.

Lederens hoved

”Hovedet” er lederens overbevisning, principper og perspektiv.
Jesus er et eksempel på to lederroller:
1. En visionær leder – som fastlægger kursen og målet.
2. En implementerende leder (administrator) – som gør tingene rigtigt med fokus på at tjene.
Visionen er vigtig, for at vi arbejder i samme retning hen imod et fælles mål. Men store visioner dur ikke, hvis de ikke implementeres rigtigt. En tjenende leder vender det traditionelle pyramide-hierarki på hovedet. Jesus vaskede disciplenes fødder.

Lederens hænder

En effektiv, tjenende leder investerer i de mennesker, som følger ham. Han præstations-coacher dem igennem planlægning, dagligt arbejde og evaluering af medarbejdernes præstation.
Hans mål er ”at hjælpe folk med at få topkarakter”.
Lederen coacher medarbejdere gennem fire faser:
1. Novicen – der lige er begyndt
2. Lærlingen – som er under oplæring
3. Svenden – som er i stand til at arbejde på egen hånd
4. Mesteren/læreren – der er højt kvalificeret og i stand til at undervise andre.

Lederens vaner

For ikke at miste kursen eller brænde ud menneskeligt og åndeligt, er det afgørende, at lederen tilegner sig de fem nøglevaner, som Jesus brugte til at modvirkede negative kræfter i sit liv:
1. Stilhed
2. Bøn
3. At studere og anvende Bibelen
4. Modtage og svare på Guds betingelsesløse kærlighed
5. At indgå i støttende relationer.

Hvorfor skal man så være en leder som Jesus?

Er det ikke nemmere bare at tænke på sig selv? Jo, men det holder ikke i det lange løb.
Og for kristne er den måde, vi er ledere på, også en anbefaling (eller det modsatte) af det, vi selv tror på.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ken Blanchard & Phil Hodges: At lede som Jesus – lektioner af alle tiders største leder. 261 s. indb. med spørgsmål og studieguide.
Scandinavia, 249 kr.