Gud er stærk, når du er svag

Alle har svagheder. I virkeligheden har du en masse svagheder og mangler: fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige.

Rick Warren
Amerikansk prædikant
og forfatter

Det afgørende er, hvad du gør med dem. Normalt benægter vi vores svagheder, forsvarer dem, undskylder dem, skjuler dem og harmes over dem. Dette afholder Gud fra at bruge dem på den måde, han gerne vil.

Gud ser anderledes på dig

Gud har et andet syn på vores svagheder. Han siger ”Mine tanker og mine veje er højere end jeres” (Esajas 55,9). Derfor handler han ofte på måder, der er stik modsat af, hvad vi forventer. Vi tænker, at Gud kun ønsker at bruge vores styrke, men han ønsker også at bruge vores svagheder til sin ære.
Bibelen siger: ”Gud har med forsæt udvalgt… hvad verden opfatter som svagt, for at gøre de stærke til skamme” (1. Kor. 1,27). Dine svagheder er ikke tilfældige. Gud tillod dem med hensigt i dit liv, for at han kunne vise sin styrke gennem dig.

Gud tiltrækkes
af svage mennesker

Gud er aldrig blevet imponeret over styrke eller selvtilstrækkelighed. I virkeligheden tiltrækkes han af mennesker, som er svage og erkender det. Jesus opfattede denne erkendelse af vores behov som at være ”fattig i ånden”. Det er den holdning, som han først og fremmest velsigner.
Bibelen er fyldt med eksempler på, hvordan Gud holder af at bruge ufuldkomne og almindelige mennesker til at gøre ekstraordinære ting. Hvis Gud kun brugte fuldkomne mennesker, ville ingenting nogensinde blive gjort, fordi ingen af os er fejlfri. Det er en opmuntrende nyhed for os alle.

Gud kan bruge dig

En svaghed eller en ”torn”, som Paulus kaldte det, er ikke en synd eller en karakterbrist eller en last, som du kan komme af med, som f.eks. at spise for meget eller være utålmodig.
En svaghed er en hvilken som helst begrænsning, som kan være medfødt eller noget, det ikke står i din magt at ændre. Det kan være en fysisk begrænsning som et handikap, en kronisk sygdom, manglende kræfter eller manglende evner. Det kan være en følelsesmæssig begrænsning, som f.eks. eftervirkninger af et trauma, smertefulde minder, en ejendommelig personlighed eller en arvelig belastning. Det kan også være en begrænsning i intellekt eller evner. Vi er ikke alle sammen superintelligente og talentfulde.
Når du tænker på begrænsningen i dit liv, kan du være fristet til at konkludere: ”Gud kan ikke bruge mig”. Men Gud er aldrig begrænset af vore begrænsninger. Han glæder han sig over at lægge sin store kraft ned i almindelige mennesker.
Fra Rick Warrrens bog ”Det målrettede liv”.