Betænkelige ved tørklædeforbud

Kristne ledere bakker nu Birthe Rønn Hornbeck op i hendes betænkelighed ved regeringens forslag om tørklædeforbud for dommere.

Kristne må sige fra, mener Birthe Rønn Hornbech.

Landsleder for FrikirkeNet, Poul Kirk siger:
– Jeg er betænkelig ved Anders Fogh Rasmussens strategi med at fjerne religion fra det offentlige rum, herunder at rense det for alle religiøse symboler.
Samtidig mener jeg, at de, der forsvarer muslimers ret til at bære tørklæde, bør huske, da kristne sygeplejersker blev forbudt at bære halskæde med kors i 1970’erne med den begrundelse, at de som offentligt ansatte skulle signalere absolut upartiskhed. På den baggrund er det helt grotesk at fx Enhedslisten i dag forsvarer muslimske kvinders ret til at bære tørklæde, mener Kirk.

Opgør i regeringen

Birthe Rønn Hornbech skabte furore i sit parti og regeringen, da hun gik imod partilinien i en kronik i Politiken onsdag i sidste uge.
Hun forsvarede Domstolsstyrelsen afgørelse, at der ikke er lovmæssigt grundlag for at forbyde en dommer at bære tørklæde, og hun advarede Folketinget imod at ”lovgive for den enkeltes sindelag” ligesom diktaturer. Og hvis det sker, sagde hun: ”Så må den kristne gøre oprør.”
For så brister både Luthers og Grundtvigs forudsætninger om opdeling af det verdslige og det kirkelige regimente.
– Grundtvig vendte sig stærkt imod en statsmagt, der ikke overlader det frirum til borgerne, hvor borgerne frit kan tro, tænke og tale.
Birthe Rønn Hornbech blev omgående undsagt af statsminister Anders Fogh Rasmussen, og samme dag fremsatte regeringen et lovforslag i Folketinget om tørklædeforbud for juridiske dommere.

Biskopper splittede

Landets biskopper står splittede. Ca. halvdelen bakker Hornbech op.
Men biskopperne Søren Lodberg Hvas og Lise-Lotte Rebel mener dog, at regeringen må blande sig, fordi dommer-embedet er en offentlig bestalling med en tjenestedragt, og dommere skal signalere upartiskhed.
Generalsekretæren for Indre Mission, Jens Olesen, indrømmer, at sagen er prekær:
– Det er et stort dilemma. Jeg er enig i, at domstolene som offentlig institution ikke må signalere partiskhed. På den anden side har Birthe Rønn Hornbech en vigtig pointe, der er værd at skrive sig bag øret.
-sl.