Indvandrere overtager folkekirke

Så skete det endelig. En international kirke har fået lov til at leje en af de luknings- truede folkekirker i København.Københavns Stift besluttede for nylig at lukke 10 af stiftets 89 kirker pga. manglende kirkegang. Nu overtager en indvandrerkirke den ene af kirkerne.

Ravi Chandran er præst i International Community Church og glæder sig til at få mere tid til gudstjenesterne, når han lejer sig ind i Fredens Kirke.

Fredens Kirkes 150 gudstjenestedeltagere skal fra september gå de 350 meter til sognets anden kirke, Nazaret Kirke. Imens indtager International Community Church kirkesalen og Ravi Chandran prædikestolen i Fredens Kirke på Østerbro.
Dermed er det slut med 108 års gudstjenester i kirken, der i tidernes morgen var danserestaurant.
Kirkens præst Børge Rasmussen er lidt vemodig efter 10 års tjeneste i Fredens kirke.
– Jeg holder meget af det kirkerum. Jeg vil savne at holde højmesse her – selv om jeg ved, at det er ren luksus at tænke sådan.
– Men jeg har det fint med, at en international menighed kommer ind og bruger kirken. Og kirken glider ikke væk fra Folkekirken. Vi kan ikke holde højmesse, men vi er heller ikke forment adgang. Vi kan holde andre typer gudstjenester på andre tidspunkter, og vi har stadig rådighed over andre rum i kirken. Vi kan også lave noget sammen med den internationale kirke for at vise omverdenen, at vi står sammen.

Ikke rige, men trofaste

International Community Church lejer kirkerummet to dage om ugen for ca. 200.000 kr. om året. Men det store beløb bekymrer ikke præsten Ravi Chandran:
– Vi er ikke rige, men vi har mange trofaste medlemmer, som har givet deres tiende siden kirkens start, siger han.
– Det er faktisk historisk, at en folkekirke indgår en lejekontrakt med en frikirke. Det har nok hjulpet, at vi er en tværkirkelig frikirke, mener han.
Og folkekirkepræsten er glad for nye input:
– Vi har fået en medspiller, som vi kan lære noget af, fortæller Børge Rasmussen. – Jeg tror, vi kan lære af deres gode måde at tage imod nye mennesker på. Det er jo en menighed af mange nationaliteter, som har fået et nyt hjemsted i kirken.

Kirke hele søndagen

International Community Church har tidligere holdt til på et hotel, inden de senest lejede sig ind i Betesda i Rømersgade. Flytningen til Fredens kirke er en fordel, fordi den internationale menighed ikke kunne leje Betesda alle søndage, og når de kunne, var lejen begrænset til tre timer.
Og så korte gudstjenester er de ikke vant til i International Community Church:
– Nu har vi lejet Fredens kirke hele søndagen og kan arrangere aftenmøder, hvis vi vil. Vi har desuden lejet kirken onsdag, og jeg har fået et lille kontor, fortæller Ravi Chandran.
I Københavns stift forventer domprovst Anders Gadegaard, at modellen fra Fredens kirke kan bruges af andre ”lukningstruede” folkekirker.
Ud af 461.996 folkekirkemedlemmer i København går kun 6.600 i kirke søndag formiddag. Samtidig er der ifølge JyllandsPosten ca. 4.000 gudstjenesedeltagere i byens immigramtmenigheder, mens ca. 2.500 går i en dansk frikirke.