Kirken bør være multi-etnisk

Folkekirken er for ensartet, siger kristen atomfysiker fra Sri Lanka.- Vi skal tilbage til det evangelium, som Paulus prædikede, at både jøder og hedninger er forenet i Kristus.

Vinoth Ramachandran

Det sagde den kristne kernekraftingeniør med en phd. i anvendt atomfysik Vinoth Ramachandran ved en inspirationsdage i Århus, arrangeret af Tværkulturelt Center.
Han mener, at den danske folkekirke med sin homogene kultur er for ensartet.
– I skal afgøre, om kirken skal være en kristen klub eller en nytestamentlig kirke, sagde han.
– Kirken er nemlig skabelsen af en ny menneskehed, uden mure mellem mennesker og Gud indbyrdes. Et sted, hvor vi lærer at tilgive og elske hinanden og dele liv og ejendele med hinanden. Når den slags fællesskab opstår i nabolaget, gør evangeliet indtryk, sagde han.
Vinoth anklagede bl.a. den vestlige kirke for at leve i en slags osteklokke i den tro, at Vesten er hovedsæde for kristendommen i dag.
– Kirkehistorien er meget ”eurocentrisk”, sagde han. – Mange aner ikke, hvor meget kristne skylder arabere, kinesere osv. Da de første missionærer kom til Indien, blev de overrasket over at finde 100.000 kristne, som stammede helt tilbage fra det første århundrede efter Kristus.
– Dengang var der tre kristne centre: Rom, Konstantinopel og det nuværende Bagdad i Persien. Og de kristne i Persien var flest. Der var kirker langs hele den handelsrute, der blev kaldt Silkevejen. Syrisk var det første sprog, Bibelen blev oversat til. Og fra syrisk videre til arabisk – og derefter latin.
På spørgsmålet om, hvordan vi bevarer kristendommen i Europa, svarede han:
– Evangeliets udbredelse er aldrig sket i koncentriske cirkler, men i bølger. Fra Mellemøsten til Persien. Fra Persien til Rom. Og i dag lever 75 pct. af alle kristne på den sydlige halvkugle.
– Måske skal I opgive jeres sociale og kulturelle drømme. Men være trofaste, leve i tilgivelse og mission og overlade alt i Guds hænder. Leve som de fleste kristne har gjort i historien: som mindretal.
– Jesus døde ikke for at opretholde en vestlig livsstil. Han døde, for at vi skulle leve et forandret liv, der afspejler Guds rige.
– Vi er ikke kaldet til at nyde privilegier, men til at gå korsets vej.
Vinoth Ramachandran er sekretær for religionssamtale og socialt engagement i International Fellowship of Evangelical Students (IFES).